221339

Công văn 985/VPCP-KTTH năm 2014 dự thảo Quyết định về quản lý hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

221339
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 985/VPCP-KTTH năm 2014 dự thảo Quyết định về quản lý hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 985/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 985/VPCP-KTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Quyết định của TTgCP về quản lý hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Công an, Quốc phòng;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 11630a/TTr-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2013 về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương:

1. Rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định theo hướng chỉ quy định trong Quyết định những nội dung đặc thù liên quan đến hoạt động thương mại biên giới (không quy định lại về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông thường) với những tiêu chí phù hợp và cơ chế quản lý chặt chẽ (về mặt hàng, cửa khẩu, lối mở, hợp đồng, thanh toán…).

2. Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đánh giá rõ mặt được, hạn chế của chính sách miễn thuế đối với hàng hóa của cư dân biên giới, tình trạng lợi dụng để buôn lậu; đề xuất biện pháp quản lý chặt chẽ bảo đảm xác định rõ nguồn gốc hàng của cư dân biên giới, không để lợi dụng buôn lậu.

3. Làm việc với Bộ Quốc phòng rà soát, đối chiếu dự thảo Quyết định này với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền để bảo đảm thống nhất đối với các quy định liên quan đến hoạt động thương mại biên giới (nhất là về quy định hàng hóa của cư dân biên giới; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, qua lối mở biên giới…), tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực thi, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới.

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 3 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, các Vụ: NC, PL, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản