Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 978/SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học

Số hiệu: 978/SĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Sỹ Tiến
Ngày ban hành: 24/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 978/SĐH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Phạm Sỹ Tiến
Ngày ban hành: 24/10/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 978/SĐH
V/v Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2000 

 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo sau đại học

Để triển khai thực hiện Quy chế Đào tạo sau đại học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ký ban hành theo quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08/6/2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin gởi tới các cơ sở đào tạo sau đại học bản Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học.

Đề nghị các cơ sở đào tạo sau đại học nghiên cứu, phổ biến rộng rãi bản Hướng dẫn này tới các học viện cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên sau đại học, người hướng dẫn nghiên cứu sinh, những người tham gia vào quá trình đào tạo sau đại học để thực hiện Quy chế và Hướng dẫn được thuận lợi, đầy đủ và nghiêm túc.

Về kế hoạch thực hiện một số việc nêu trong Hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu như sau:

1. Từ tháng 11/2000 đến tháng 3/2001: các cơ sở đào tạo xây dựng chưong trình khung cho các chuyên ngành đang đào tạo, trong đó chú ý:

- Đề xuất các môn bắt buộc Bộ quản lý chung.

- Xác định các môn bắt buộc thuộc cơ sở đào tạo và các môn lựa chọn.

2. Từ tháng 4/2001 đến tháng 12/2001: Các Hội đồng ngành và chuyên ngành họp cho ý kiến tư vấn về các môn bắt buộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý và ý kiến về các chưong trình đào tạo các chuyên ngành.

3. Từ tháng 8/2001: Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các cơ sở đào tạo về các môn bắt buộc Bộ quản lý chung và các ý kiến của Hội đồng ngành, chuyên ngành để các cơ sở hoàn chỉnh chương trình khung.

4. Từ tháng 10/2001: Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình khung các chuyên ngành của cơ sở đào tạo.

Trong giai đoạn từ nay đến khi phê duyệt chương trình khung, đối với khóa cao học tuyển sinh từ năm 1999 trở về trước cở sở đào tạo sử dụng chương trình đã có. Đối với khóa tuyển sinh năm 2000 cơ sở thực hiện dần những vấn đề nêu trong hướng dẫn: quy định về khối lượng lý thuyết; khối lượng thảo luận, thực hành; khối lượng tự nghiên cứu; cách đánh giá môn học; quản lý học viên, nghiên cứu sinh; xây dựng các cơ sở đào tạo.

Đối với nghiên cứu sinh tuyển từ năm 2001 cơ sở đào tạo xây dựng chương trình ngoại ngữ chuyên ngành hay nâng cao và coi như một môn học.

Trong tháng 10/2000, các cơ sở đào tạo thực hiện việc báo cáo thống kê và đề nghị chỉ tiêu tuyển sinh năm sau theo hướng dẫn ở Phụ lục 3; riêng phần IV của báo cáo về hướng nghiên cứu sinh bổ sung vào tháng 2/2001 trước khi cơ sở đào tạo tuyển sinh năm 2001. Từ các năm sau Báo cáo thống kê và đề nghị chỉ tiêu tuyển sinh cần đầy đủ như hướng dẫn.

Vậy xin trân trọng thông báo để các cơ sở đào tạo biết và thực hiện.

 

Nơi Nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ SĐH

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ SAU ĐẠI HỌC PHẠM SỸ TIẾN

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản