Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 969/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thuế tài nguyên

Số hiệu: 969/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 969/TCT-TS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 969/TCT-TS
V/v: Thuế suất thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 333/CT-TH.DT ngày 14/2/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về vướng mắc chính sách thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với sản phẩm rừng tự nhiên là gỗ tròn: Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục V Biểu thuế tài nguyên quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ thì thuế suất áp dụng đối với gỗ tròn các loại từ Nhóm I đến Nhóm VIII cụ thể như sau:

- Nhóm I: 40%

- Nhóm II: 35%

- Nhóm III, IV: 25%

- Nhóm V, VI, VII, VIII: 15%

Vì vậy, theo biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm số 0262339/BB-XNĐBKL ngày 28/12/2005 của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh - Chi cục kiểm lâm Bình Định (kèm theo công văn số 333/CT-TH.DT ngày 14/2/2006) thì 813 gốc cây tương đương 66,965 m3 gỗ do Công ty TNHH An Bình khai thác thuộc các loại gỗ từ nhóm I đến nhóm VII áp dụng thuế suất thuế tài nguyên tương ứng với từng mức thuế suất quy định tại Điểm 1, Mục V Biểu thuế tài nguyên quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 nêu trên.

2. Đối với sản phẩm rừng tự nhiên là cây xanh: Căn cứ quy định tại Điểm 9, Mục V Biểu thuế tài nguyên quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ thì thuế suất áp dụng đối với sản phẩm rừng tự nhiên khác là: 5%. Vì vậy, theo các biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm số 026216/BB-XNĐBKL ngày 11/7/2005; số 026213/BB-XNĐBKL ngày 27/6/2005 và số 025212/BB-XNĐBKL ngày 13/6/2005 của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh - Chi cục kiểm lâm Bình Định (kèm theo công văn số 333/CT-TH.DT ngày 14/2/2006) thì 101 cây xanh do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc khai thác để làm cây cảnh áp dụng mức thuế suất thuế tài nguyên của loại sản phẩm rừng tự nhiên khác với mức thuế suất là 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản