10029

Công văn số 962/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu bì Kraft

10029
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 962/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu bì Kraft

Số hiệu: 962/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 962/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 962/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế đối với loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Nghệ An

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59/HQNA-NV ngày 18/1/2006 của Cục Hải quan Nghệ An về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu bao bì Kraft của Tờ khai số 27/NSXXK/HQV ngày 04/4/2005 dùng để đóng gói chè xuất khẩu của Công ty Đầu tư phát triển chè Nghệ An. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.1.1, khoản 2.2.1, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhập khẩu bao bì Kraft để đóng gói chè xuất khẩu không phải do chu kỳ sản xuất nên không áp dụng được quy định dài hơn 9 tháng; Tuy nhiên, nếu Công ty có khó khăn về tình hình tài chính, mùa vụ, khí hậu ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu thì yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An kiểm tra thực tế việc sử dụng số hàng đã nhập khẩu tại doanh nghiệp (kiểm tra số hàng đã nhập, xuất, số hàng còn tồn đọng, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích) để xử lý theo quy định tại khoản 1, 2, và 3, mục I, Phần B “Giãn nợ (chậm nộp) thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước” của Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên. Trường hợp vượt thẩm quyền nhưng doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản