118072

Công văn 94/BXD-HĐXD điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giải pháp và Công nghệ xử lý nước Veolia Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

118072
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 94/BXD-HĐXD điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giải pháp và Công nghệ xử lý nước Veolia Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 94/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 94/BXD-HĐXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 94/BXD–HĐXD
V/v: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp và Công nghệ xử lý nước Veolia Việt Nam.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 0061/SKHĐT-ĐKĐT ngày 05/01/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp và Công nghệ xử lý nước Veolia Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp và Công nghệ xử lý nước Veolia Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001047 ngày 23/05/2009 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, thi công xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý nước, xử lý nước thải và các công trình phụ trợ là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Nếu được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bổ sung mục tiêu hoạt động, khi tham gia hoạt động xây dựng Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp và Công nghệ xử lý nước Veolia Việt Nam phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP HCM;
- Lưu VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản