63743

Công văn số 930/TCT-CS về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

63743
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 930/TCT-CS về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 930/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 930/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/02/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 930/TCT-CS
V/v: hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008.

 

Kính gửi: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 320/KTTKTC ngày 24/1/2007 của Tập đoàn Bưu chính viễn Thông Việt Nam về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý để Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và các đơn vị trực thuộc: Viễn thông tỉnh, thành phố, Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Phần mềm và Truyền thông (VASC), Bưu điện Trung ương, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VN Post), Công ty Thông tin Di động (VMS), Công ty tài chính bưu điện (PTF); Tổng công ty bưu chính Việt Nam và các đơn vị phụ thuộc là các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được sử dụng hoá đơn theo mẫu đính kèm thay thế cho mẫu cũ đang sử dụng. Cụ thể là:

- Các mẫu dùng cho dịch vụ bưu chính có in chữ VNPOST giữa các mẫu liên hoá đơn gồm:

STT

Tên hoá đơn

Mẫu số

1

Hoá đơn (GTGT)-BC01

01GTKT-2LN-01

2

Hoá đơn (GTGT)-BC01

01GTKT-3LN-02

3

Hoá đơn (GTGT)-BĐ01

01GTKT-2LL-07

4

Hoá đơn (GTGT)-BĐ01

01GTKT-3LL-08

5

PXK kiêm vận chuyển nội bộ

03PXK-3LL-01

6

PXK kiêm vận chuyển nội bộ

03PXK-4LL-02

7

PXK gửi hàng bán đại lý

04HDL-3LL-01

- Các mẫu dùng cho dịch vụ viễn thông có in chữ VNPT giữa các liên hoá đơn (riêng hoá đơn của VMS in chìm chữ MobiFone) gồm:

STT

Tên hoá đơn

Mẫu số

1

Hoá đơn (GTGT)-VT01

01GTKT-2LN-03

2

Hoá đơn (GTGT)-VT01

01GTKT-3LN-04

3

Hoá đơn (GTGT)-BĐ01

01GTKT-2LL-07

4

Hoá đơn (GTGT)-BĐ01

01GTKT-3LL-08

5

Hoá đơn (GTGT)-VMS

01GTKT-2LN-09

6

Hoá đơn (GTGT)/Invoice

01GTKT-2LL-10

7

Hoá đơn (GTGT)/Invoice

01GTKT-3LL-11

8

PXK kiêm vận chuyển nội bộ

03PXK-3LL-01

9

PXK kiêm vận chuyển nội bộ

03PXK-4LL-02

10

PXK gửi hàng bán đại lý

04HDL-3LL-01

2/ Trước khi sử dụng, các đơn vị của Tập đoàn bưu chính viễn Thông Việt Nam và các đơn vị trực thuộc phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn (được in sẵn tên, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự), số lượng sử dụng với Cục Thuế địa phương. Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông và in Bưu điện chịu trách nhiệm trước pháp luật về mẫu hoá đơn tự in đã in và đăng ký sử dụng.

3/ Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn của Tập đoàn bưu chính viễn Thông Việt Nam và thanh quyết toán, huỷ số hoá đơn cũ chưa sử dụng theo đúng quy định về in, phát hành, quản lý hoá đơn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC;
- Ban PC; HT
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản