400543

Công văn 9255/BCT-ĐTĐL năm 2018 xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Công thương ban hành

400543
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 9255/BCT-ĐTĐL năm 2018 xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9255/BCT-ĐTĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 13/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 9255/BCT-ĐTĐL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 13/11/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9255/BCT-ĐTĐL
V/v xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 10103/VPCP-ĐMDN ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông - tỉnh Đắk Lắk, trong đó đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý. Sau khi nghiên cu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông gửi kèm theo, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 6176/BTNMT-TNN ngày 8 tháng 11 năm 2018 (đính kèm) trả lời cụ thể kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông - tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Công Thương cũng đã có Văn bản số 9002/BCT-ĐTĐL ngày 6 tháng 11 năm 2018 (đính kèm), hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thủy điện nhỏ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện về việc Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán tiền dịch vụ môi trường rng, thuế tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đối với các nội dung khác như hồ sơ thanh toán, thời gian thanh toán, kỳ hạn thanh toán, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thỏa thuận, thống nhất với Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ nội dung trên để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính ph và gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tng hp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản