121213

Công văn 923/LĐTBXH-PC cáo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

121213
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 923/LĐTBXH-PC cáo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 923/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 923/LĐTBXH-PC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/LĐTBXH-PC
V/v Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Trong thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các đơn vị triển khai thực hiện khác nhau, kinh phí được phân bổ từ nhiều nguồn, tuy nhiên các hoạt động của các đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thiếu sự lồng ghép các hoạt động của các đơn vị với nhau. Để có cơ sở lập kế hoạch, chỉ đạo, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ và triển khai có hiệu quả các hoạt động này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của đơn vị mình với các nội dung chính sau đây:

1. Các hoạt động và các nội dung tuyên truyền;

2. Về hình thức tuyên truyền;

3. Về đối tượng tuyên truyền;

4. Về đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL;

5. Về kinh phí (các nguồn kinh phí: các chương trình, dự án và vận động quốc tế…);

6. Kế hoạch năm 2011: các hoạt động và các nội dung tuyên truyền; kinh phí;

7. Đánh giá tóm tắt: thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 10/4/2011.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện báo cáo đúng thời hạn; báo cáo gửi qua Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ (kèm theo văn bản điện tử tới địa chỉ: ntduong234@gmail.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản