118258

Công văn 906/SGD&ĐT-KT điều chỉnh mức chi cho khâu hoàn thiện bằng trung học cơ sở năm 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành

118258
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 906/SGD&ĐT-KT điều chỉnh mức chi cho khâu hoàn thiện bằng trung học cơ sở năm 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 906/SGD&ĐT-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Hoàng Nhi
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 906/SGD&ĐT-KT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
Người ký: Nguyễn Hoàng Nhi
Ngày ban hành: 20/09/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 906/SGD&ĐT-K Thí.
V/v điều chỉnh mức chi cho các khâu hoàn thiện bằng THCS năm 2006

Thị xã Cao Lãnh, ngày 20 tháng 9 năm 2006

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện thị.
- Giám đốc TTGDTX các huyện thị.

 

Tại văn bản số 894/SGD&ĐT ngày 18/9/2006 về việc hướng dẫn bổ sung việc hoàn thiện quản lý cấp phát bằng THCS năm 2006, Sở có qui định mức chi cho các khâu hoàn thiện nội dung và quản lý cấp phát bằng THCS trong mức thu 2.000đ/1bằng, nay Sở điều chỉnh mức chi như sau:

+ In bằng 600đ/1 bằng.

+ Dán hình 200đ/1 bằng.

+ Kiểm tra danh sách TN và xử lý các sai sót trước khi in, trong khi in và sau khi in 200đ/1 bằng.

+ Ký tên 200đ/1 bằng.

+ Đóng dấu 200đ/1 bằng.

+ Lập sổ cấp phát bằng và quản lý cấp phát đến các trường THCS và TTGDTX 200đ/1 bằng.

+ Các trường THCS (TTGDTX) lập Sổ cấp phát bằng chịu trách nhiệm cấp phát bằng cho học sinh 200đ/1 bằng.

+ Kế toán PGD&ĐT phụ trách khâu thu tiền, quyết toán tiền lệ phí bằng 200đ/1 bằng.

Trên đây là mức chi có điều chỉnh được áp dụng cho đợt hoàn thiện bằng từ năm 2006. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT,K thí.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Nhi

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản