9809

Công văn số 902/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

9809
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 902/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 902/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 902/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 902/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH thực phẩm AMANDA (Biên Hòa - Đồng Nai)
- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 01-06 ngày 02/03/2006 của Công ty TNHH thực phẩm Amanda (MST: 3600603809) xin được giải tỏa cưỡng chế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đến ngày 06/3/2006 Công ty thực phẩm Amnada hiện còn nợ cưỡng chế 206 tờ khai nhập đầu tư - SXXK tại Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư HCM - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chủ yếu là các tờ khai trước nên không được ân hạn 275 ngày. Theo báo cáo của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, do Công ty còn thiếu chứng từ thanh toán xuất khẩu nên chưa thanh khoản hết các tờ khai được ân hạn 275 ngày. Hiện Công ty đang có một số lô hàng tôm đông lạnh cần bảo quản đặc biệt, chi phí lớn đã về đến Cảng TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ điểm 1.4.3 mục II phần K Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính đối với hàng hóa nhập khẩu cần có sự bảo quản đặc biệt, để tạo điều kiện ổn định công việc cho người lao động, tránh lãng phí do lưu kho và bảo quản ảnh hưởng đến giá thành xuất khẩu cho đơn vị, Tổng cục hải quan đồng ý để Công ty được phép làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng đã về đến Cảng Thành phố Hồ Chí Minh và xem xét thời gian ân hạn thuế thực hiện theo công văn số 475/TCHQ-KTT ngày 09/02/2006.

Yêu cầu Công ty khẩn trương xuất trình chứng từ thanh toán xuất khẩu các tờ khai còn nợ thuế trước ngày 15/4/2006, để làm cơ sở cho Chi Cục Hải quan hàng đầu tư - TP. Hồ Chí Minh xem xét thời gian ân hạn thuế cho đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thực phẩm Amanda biết và liên hệ với Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (phối hợp)
- Lưu: VP, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản