326801

Công văn 8963/VPCP-V.III năm 2016 giải quyết đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

326801
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8963/VPCP-V.III năm 2016 giải quyết đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8963/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8963/VPCP-V.III
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8963/VPCP-V.III
V/v giải quyết một số đề xuất của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 5142/UBND-TH ngày 20 tháng 9 năm 2016 về điều chnh một số nội dung tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương thí điểm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án thí điểm từng vấn đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Chính phủ, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng đề án gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, làm việc với các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó:

a) Về phân cấp, ủy quyền quy định một số khoản thu, khoản chi, phí và lệ phí phù hợp; quy định hành vi xâm phạm trật tự, an toàn, văn minh đô thị phát sinh nhưng chưa được quy định là vi phạm hành chính và quy định mức xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt; thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành ph; việc quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thi nâng ngạch, chuyn xếp ngạch, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ thu nhập phù hợp; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện thực hiện việc kiểm định, thẩm định, phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm: Đồng ý về chủ trương; giao Ủy ban nhân dân thành phố H Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Công an, Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phân cấp, ủy quyền cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Về việc ủy quyền cho thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia các vụ kiện hành chính và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức bị kiện được ủy quyền trực tiếp cho cá nhân được tham gia tố tụng với tư cách là người ủy quyền: Giao Bộ Tư pháp tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015; đề xuất sửa đổi, bổ sung khi có chủ trương.

2. Về một số cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh; việc trích Quỹ dự trữ tài chính phù hợp và được tạm ứng từ Quỹ để chi cho các dự án hạ tầng quan trọng chưa bố trí được vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và thời hạn hoàn trả: Văn phòng Chính phủ khn trương tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của các Thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo hướng tạo cơ chế đột phá để Thành phố có nguồn lực phát triển nhanh, bn vững.

Đối với hoạt động của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC): Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định về mô hình hoạt động và cơ chế tài chính, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động của HFIC.

3. Về việc sử dụng nguồn vốn từ cổ phần hóa DNNN và thoái vốn tại các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm ch sở hữu để bổ sung cho các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực trọng điểm: Đồng ý về chủ trương; Thành phố xây dựng các đề án cụ thể, báo cáo Th tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về việc thành lập Phòng Pháp chế tại các S ngành của Thành phố: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7906/VPCP-TCCV ngày 21 tháng 9 năm 2016.

5. Về chức năng, nhiệm vụ 3 Ban quản lý các Khu đô thị mới Tây Bắc, Nam Thành phố và Thủ Thiêm thành ph Hồ Chí Minh theo mô hình cơ quan hành chính đặc thù: giao Bộ Nội vụ ch trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Đồng ý về chủ trương Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức ch định nhà đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang trong tình trạng hư hỏng nặng, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ trong thời gian ngắn với điều kiện phải đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm (kỹ thuật, tài chính và quản lý) để thực hiện dự án khả thi, an toàn và hiệu quả cao nhất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

7. Về cơ chế chỉ định thầu dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện đời sống cho các hộ dân ở trên và ven kênh, rạch: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng danh mục các dự án cụ thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất việc chỉ định thầu các dự án trong danh mục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc ch định thầu các nút giao thông trọng điểm: các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng khẩn trương có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Về việc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận ng tiền thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị cảng Hiệp Phước: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tính cấp bách trin khai và quy định của pháp luật hiện hành để xem xét, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm sớm triển khai Dự án.

9. Về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 260/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2016.

10. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ (chỉ quy định cung cấp bản vẽ thiết kế cơ sở đối với dự án; bỏ quy định phải nộp thiết kế xây dựng đối với công trình nhà riêng lẻ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt); sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ (việc các lực lượng Thanh tra chuyên ngành khác được xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chính, ngoài Thanh tra xây dựng): Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Xây dựng xem xét trong quá trình sửa đi, bổ sung Nghị định s 59/2015/NĐ-CP và số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản này thay thế những nội dung tương ứng tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, XD, TT&TT, GD&ĐT, YT, KH&CN, LĐ-TB&XH, NV, CA, TP, NHNNVN;
- Thành ủy, HĐND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, NC, TCCV, V.I, QHQT;
- Lưu: VT, V.II
I (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản