238135

Công văn 8963/BTC-TCHQ năm 2014 về chính sách thuế đối với hàng hóa tiêu hủy do Bộ Tài chính ban hành

238135
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8963/BTC-TCHQ năm 2014 về chính sách thuế đối với hàng hóa tiêu hủy do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8963/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8963/BTC-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/07/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8963/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa tiêu hủy

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom.
(Phòng 803 tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Về việc xử lý thuế đối với vật liệu nổ nhập khẩu phải tiêu hủy do hết hạn sử dụng của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 29/11/2005; khoản 17 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 nay là Điều 1 Luật Thuế Giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Điều 10 Nghị định 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Số vật liệu nổ công nghiệp do Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng nay đã hết hạn sử dụng, bắt buộc phải tiêu hủy, có văn bản của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an về việc tiếp nhận tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp đã hết hạn sử dụng, không phải là thay đổi mục đích sử dụng. Theo đó, số vật liệu nổ này khi tiêu hủy không bị truy thu thuế nhập khẩu đã được miễn và thuế giá trị gia tăng không thu tại khâu nhập khẩu.

Giao Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ nhập khẩu của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom đối chiếu với thực tế hàng hóa nếu kết quả kiểm tra xác định số vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu để phục vụ cho hoạt động dầu khí trước đây đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng nay đã hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật, không thể sử dụng vào mục đích khác và bắt buộc phải tiêu hủy thì xử lý không truy thu thuế nhập khẩu đã được miễn và thuế giá trị gia tăng không thu tại khâu nhập khẩu, nếu đáp ứng các điều kiện:

- Số vật liệu nổ hết hạn sử dụng khi tiêu hủy phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom bàn giao số vật liệu nổ đã hết hạn sử dụng cho Bộ Quốc Phòng hoặc Bộ Công an xử lý tiêu hủy theo quy định (có văn bản xác nhận của Bộ Quốc Phòng hoặc Bộ Công an).

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT. Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản