10035

Công văn số 896/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

10035
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 896/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Số hiệu: 896/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 896/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 896/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời Công văn số 666/CT-TTr1-Đ4 ngày 19/01/2006 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định của các luật thuế tại Công văn số 4631/TCT-PCCS ngày 21/12/2005 của Tổng cục Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 12, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, quy định: “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế: Trừ trường hợp Luật Thuế có quy định khác về mức phạt, những người sau đây có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp luật thuế quy định thẩm quyền xử phạt của cơ quan thuế với mức phạt cao hơn quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP nêu trên thì thực hiện theo quy định của luật thuế. Ví dụ: Căn cứ Khoản 1, Điều 24 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục thuế, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế đối với hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với mức phạt là từ 1 đến 5 lần số thuế trốn theo quy định tại Khoản 3, Điều 23 mà không bị giới hạn mức tiền phạt tối đa là 100.000 đồng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP.

Trường hợp, cơ quan công an chuyển hồ sơ của cơ sở kinh doanh trốn thuế từ 50 triệu đồng trở lên cho cơ quan thuế xử lý hành chính do quá trình điều tra xác định không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì cơ quan thuế tiến hành xử phạt theo mức phạt và thẩm quyền hướng dẫn trên đây đối với các hành vi trốn các loại thuế quy định dưới hình thức luật thuế. Đối với các hành vi trốn các loại thuế được quy định dưới hình thức pháp lệnh thuế thì cơ quan thuế xác định mức phạt theo số lần thuế trốn, nhưng mức tiền phạt tối đa không quá 100.000 đồng và tiến hành xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 12, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản