10050

Công văn số 895/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá tính thuế tài nguyên (TN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà máy Thủy điện

10050
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 895/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá tính thuế tài nguyên (TN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà máy Thủy điện

Số hiệu: 895/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 895/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 895/TCT-DNNN
V/v: Giá tính thuế của Nhà máy thủy điện

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Phước

 

Trả lời Công văn số 208 CT/QLDN ngày 13/2/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về việc xác định giá tính thuế tài nguyên (TN) và thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà máy thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế tài nguyên:

Điểm 1 Mục II Thông tư số 05/2006/TT-BTC ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TN đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện quy định về căn cứ tính thuế:… “Giá tính thuế TN nước tính cho 1kwh thủy điện theo mức ấn định là 700 đồng”.

Căn cứ vào quy định trên thì giá tính thuế TN nước cho 1kwh thủy điện theo mức ấn định là 700 đồng và áp dụng thống nhất cho tất cả các Nhà máy thủy điện trong cả nước kể từ ngày 20/02/2006 (ngày Thông tư số 05/2006/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành).

Riêng tháng 2 năm 2006, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy điện phải kê khai 2 tờ khai thuế TN:

- 1 tờ kê khai theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính đối với thuế TN phát sinh từ ngày 01/02/2006 đến ngày 19/02/2006;

- 1 tờ kê khai theo mẫu số 01/TNg ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BTC nêu trên đối với thuế TN phát sinh từ ngày 20/02/2006 đến ngày 28/02/2006 theo giá ấn định 700 đồng trên 1 kwh.

2. Về kê khai, tính thuế GTGT:

Ngày 14/9/2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3198/TCT-DNNN về việc thu thuế GTGT của các Nhà máy thủy điện gửi một số Cục Thuế (trong đó có Cục Thuế tỉnh Bình Phước). Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào nội dung công văn số 3198/TCT-DNNN nêu trên để hướng dẫn các đơn vị thực hiện

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Phước biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản