326297

Công văn 8917/VPCP-KGVX năm 2016 ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo của Chính phủ tới các vị Đại biểu Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

326297
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8917/VPCP-KGVX năm 2016 ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo của Chính phủ tới các vị Đại biểu Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8917/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8917/VPCP-KGVX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8917/VPCP-KGVX
V/v ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo của Chính phủ tới các vị Đại biu Quc hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về các báo cáo của Chính phủ gửi các vị Đại biểu Quốc hội nghiên cứu về việc đánh giá về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đánh giá công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và dự kiến kỳ thi năm 2017; kết quả triển khai mô hình trường học mới; việc đưa các môn học ngoại ngữ vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Tờ trình số 768/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thông qua các báo cáo kèm theo tờ trình nêu trên;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi các vị Đại biểu Quc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- y ban VHGDTNTN&NĐ ca Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), ĐND.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản