177012

Công văn 89/VPCP-KTN xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành

177012
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 89/VPCP-KTN xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 89/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 89/VPCP-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/01/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/VPCP-KTN
V/v xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8364/BGTVT-VT ngày 26 tháng 11 năm 2009) và ý kiến Bộ Tư pháp (văn bản số 4426/BTP-PLQT ngày 24 tháng 12 năm 2009); Bộ Tài chính (văn bản số 18186/BTC-QLCS ngày 25 tháng 12 năm 2009) về việc xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Để bảo đảm an toàn giao thông hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty Trục vớt Cứu hộ Việt Nam thực hiện việc trục vớt tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp, thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển; đồng thời rà soát kỹ các thủ tục pháp lý để xác lập quyền sở hữu xác tàu Lady Belinda theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

- Đồng ý với ý kiến Bộ Tài chính về chi phí trục vớt được thanh toán theo quy định tại Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBND TP HCM;
- Các Bộ: QP, CA;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Cổng TTĐT;
- Các Vụ: KTTH, PL, NC;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản