125216

Công văn 889/TTg-QHQT về hoàn tất thủ tục ký tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật do GEF tài trợ cho Bộ Công Thương qua WB của Thủ tướng Chính phủ ban hành

125216
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 889/TTg-QHQT về hoàn tất thủ tục ký tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật do GEF tài trợ cho Bộ Công Thương qua WB của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 889/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 889/TTg-QHQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/TTg-QHQT
V/v Hoàn tất thủ tục ký tiếp nhận Dự án HTKT do GEF tài trợ cho Bộ Công Thương qua WB.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 116/TTr-NHNN ngày 26 tháng 5 năm 2011) về việc hoàn tất thủ tục ký tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam" do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất nội dung các văn bản pháp lý của Khoản tài trợ;

- Trao đổi và gửi Thư xác nhận với WB về các nội dung liên quan đến Khoản tài trợ để Ban Giám đốc Điều hành WB xem xét, phê duyệt vào ngày 05 tháng 7 năm 2011;

- Sau khi Khoản viện trợ được phía WB phê duyệt, phối hợp với Bộ Công Thương hoàn tất thủ tục ký Hiệp định viện trợ, các văn bản pháp lý của Dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên và các thủ tục liên quan đảm bảo Dự án sớm được triển khai thực hiện.

2. Giao Bộ Công Thương bố trí vốn đối ứng và triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg: Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản