121517

Công văn 883/BNN-XD về làm rõ nội dung xin chỉ định thầu thi công đoạn kênh chính Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã, Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

121517
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 883/BNN-XD về làm rõ nội dung xin chỉ định thầu thi công đoạn kênh chính Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã, Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 883/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 04/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 883/BNN-XD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 04/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/BNN-XD
V/v: làm rõ thêm nội dung xin chỉ định thầu thi công đoạn kênh chính Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã, Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) xin làm rõ thêm về nội dung nêu tại văn bản trình Thủ tướng Chính phủ số 616/BNN-XD ngày 08/3/2011 về việc hình thức lựa chọn nhà thầu thi công đoạn kênh chính Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh hóa như sau:

Hiện nay hạng mục đầu mối thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt đã cơ bản hoàn thành, đang trong giai đoạn tích nước phục vụ dân sinh. Theo thiết kế, Thủy điện Dốc Cáy lấy nước trực tiếp từ Hồ Cửa Đạt và xả vào đoạn kênh chính Cửa Đạt xuống sông Âm. Theo báo cáo của chủ đầu tư hợp phần Thủy điện Dốc Cáy sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011, nếu đoạn kênh chính này không được thi công khẩn trương, hoàn thành đồng bộ với nhà máy thì nhà máy thủy điện Dốc Cáy sẽ chưa phát điện được, một mặt gây thiệt hại cho nhà đầu tư đồng thời lưới điện quốc gia sẽ bị lãng phí một nguồn điện (theo tính toán điện lượng của nhà máy thủy điện Dốc Cáy là 64 Triệu Kwh/năm)

Hơn nữa việc thi công hoàn thành sớm đoạn kênh chính sẽ góp phần tưới cho diện tích khoảng 1.300 ha của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là các ý kiến làm rõ thêm về việc xin chỉ định thầu thi công đoạn kênh chính từ K0-K5+526 Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để sớm phát huy hiệu quả đầu tư thủy điện và thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/cáo);
- TTr Hoàng Văn Thắng;
- Vụ KH; Cục QLXDCT;
- Lưu VT, XD (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản