125181

Công văn 882/BXD–HĐXD về đăng ký lại doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh văn phòng Prudential - AA do Bộ Xây dựng ban hành

125181
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 882/BXD–HĐXD về đăng ký lại doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh văn phòng Prudential - AA do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 882/BXD–HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 882/BXD–HĐXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/BXD–HĐXD
V/v đăng ký lại doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh văn phòng Prudential - AA

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2859/SKHĐT-ĐKĐT ngày 21/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý cho việc đăng ký lại doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh văn phòng Prudential - AA. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty liên doanh văn phòng Prudential – AA (là doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập và hoạt động theo giấy phép số 422/GP-HCM ngày 22/10/2002, giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư số 422/GCNĐC2-HCM ngày 02/10/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký lại doanh nghiệp thuộc hoạt động được xem xét theo quy định tại Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của thành viên trong Công ty liên doanh văn phòng Prudential – AA, trong đó có phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại số 2-4 đường Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh sang cho các nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát và Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải, gắn với mục tiêu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp vốn trong nước; thành lập tổ chức kinh tế mới; thay đổi người đại diện theo pháp luật, tên dự án đàu tư; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thời gian dự án.

Như vậy, thực chất việc chuyển nhượng vốn chính là chuyển nhượng toàn bộ dự án cho nhà đầu tư mới. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đề nghị Công ty cổ phần địa ốc AA thực hiện việc chuyển nhượng và đăng ký biến động quyền sử dụng khu đất dự án tại số 2-4 đường Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh sang cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát theo quy định của pháp luật về đất đai trước khi xem xét việc chuyển nhượng toàn bộ dự án.

3. Một số nội dung cần lưu ý:

- Việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của các thành viên trong Công ty liên doanh văn phòng Prudential – AA sang cho nhà đầu tư mới nếu có phát sinh lợi nhuận thì bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

- Việc kéo dài thời gian dự án cần được xem xét phù hợp với thời gian sử dụng đất quy định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đó thời gian sử dụng đất của Công ty liên doanh văn phòng Prudential – AA là 40 năm kể từ ngày 22/10/2002.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh (đ/biết);
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản