124990

Công văn 873/TTg-KTN về bổ sung trạm thu phí trên quốc lộ 14 để thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

124990
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 873/TTg-KTN về bổ sung trạm thu phí trên quốc lộ 14 để thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 873/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 873/TTg-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 873/TTg–KTN
V/v bổ sung trạm thu phí trên quốc lộ 14 để thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2396/BGTVT-TC ngày 26 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6716/BTC-HCSN ngày 24 tháng 5 năm 2011), về việc bổ sung trạm thu phí trên quốc lộ 14 để thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính về việc bổ sung quy hoạch và thành lập trạm thu phí sử dụng đường bộ trên quốc lộ 14 tại 02 vị trí km 542 + 800 và km 607 + 500 để thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT. Việc tổ chức thu phí được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(5). Hong (18b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản