124913

Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát hợp phần B Dự án WB4 do WB tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

124913
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 864/TTg-QHQT về chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát hợp phần B Dự án WB4 do WB tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 864/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 864/TTg-QHQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/TTg-QHQT
V/v Chủ trương giải quyết hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát hợp phần B Dự án WB4 do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 1616/BGTVT-CQLXD ngày 24 tháng 3 năm 2011 và 2642/BGTVT-CQLXD ngày 10 tháng 5 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3073/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 5431/BTC-QLN ngày 26 tháng 4 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2313/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 4 năm 2011) về việc giải quyết hợp đồng tư vấn và cơ cấu lại vốn hợp đồng Dự án "Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ" (Dự án WB4) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục ký hợp đồng mới với tư vấn SMEC để thực hiện giám sát thi công dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến thời điểm kết thúc Hiệp định vay (ngày 31 tháng 3 năm 2012 theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới). Hợp đồng mới chỉ được giải ngân sau khi cơ cấu vốn của Hiệp định vay được điều chỉnh chính thức.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tiến hành đàm phán với WB, hoàn tất điều chỉnh cơ cấu vốn Dự án nói chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 254/TTg-CN ngày 19 tháng 2 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản