9706

Công văn số 859/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn

9706
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 859/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn

Số hiệu: 859/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 859/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 859/TCT-DNNN
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 3597 CT/TTr2 ngày 05/12/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Theo quy định tại Điểm 23 Mục IV Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó trường hợp doanh nghiệp trong nước thuê tàu định hạn để thực hiện vận tải biển quốc tế thì doanh nghiệp thuê tàu phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về danh sách tàu thuê vận tải quốc tế. Dịch vụ cho thuê tàu được xác định là dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điểm 23 Mục IV Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên.

Đối với trường hợp cho tổ chức cá nhân nước ngoài thuê tàu định hạn đáp ứng đủ các Điều kiện sau: có hợp đồng thuê tàu định hạn; tàu được sử dụng vận chuyển hành khách, hàng hóa hoặc được sử dụng vào Mục đích khác ngoài lãnh thổ Việt Nam; số tiền thanh toán cho dịch vụ này phải thanh toán qua ngân hàng thì dịch vụ cho thuê tàu định hạn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp không đáp ứng đủ các Điều kiện nêu trên thì hoạt động cho thuê tàu định hạn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải tính thuế GTGT đầu ra đồng thời không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào.

2. Về ưu đãi thuế:

Việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chuyển đổi cổ phần hóa theo Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ chỉ áp dụng cho ngành nghề vận tải biển, hoạt động cho thuê tàu được xác định là dịch vụ cung ứng cho hoạt động vận tải biển do vậy thu nhập từ hoạt động cho thuê tàu định hạn không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

3. Việc ưu đãi thuế không phân biệt nguồn vốn đầu tư vay mua, thuê mua… tuy nhiên ưu đãi chỉ thực hiện cho hoạt động vận tải. Đối với hoạt động cho thuê tàu từ bất cứ nguồn đầu tư nào cũng không được ưu đãi theo tiết b Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 149/2003/QĐ-CP ngày 21/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam.

Như đã nêu tại Điểm 2 thu nhập từ hoạt động cho thuê tàu không thuộc đối tượng miễn giảm thuế theo chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp cổ phần hóa cho nên thu nhập từ việc cho công ty nước ngoài thuê định hạn không được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản