221229

Công văn 858/VPCP-KTTH năm 2014 cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

221229
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 858/VPCP-KTTH năm 2014 cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 858/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 858/VPCP-KTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/VPCP-KTTH
V/v cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Hiệp hội thuốc lá Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 923/BTC-CST ngày 20 tháng 01 năm 2014 về việc cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất thuốc lá giả, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan kết hợp việc tổng kết, đánh giá về thực hiện cơ chế về huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá, buôn thuốc lá giả gắn với tổng kết, đánh giá về quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá nhập lậu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2014.

2. Trong thời gian chờ ban hành quy định mới, cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế huy động, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả đã ban hành và thực hiện trong năm 2013. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản