301852

Công văn 856/TCHQ-ĐTCBL năm 2016 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện do Tổng cục Hải quan ban hành

301852
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 856/TCHQ-ĐTCBL năm 2016 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 856/TCHQ-ĐTCBL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 28/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 856/TCHQ-ĐTCBL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 28/01/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 về Năm an toàn giao thông 2016. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quán triệt các Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện nhập khẩu. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem hợp chuẩn, hợp quy do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp cho lô hàng nhập khẩu.

Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát hải quan tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, sông, suối, khu vực cửa khẩu. Không cho các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện đưa vào nội địa tiêu thụ.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa bàn bắt giữ, xử lý nghiêm các đi tượng vi phạm ngay tại khu vực biên giới, cửa khẩu đ răn đe các đối tượng khác.

2. Cục Điều tra chống buôn lậu

Chủ động dự báo tình hình, tham mưu cho Tổng cục Hải quan trong việc xây dựng chính sách, quy trình thủ tục trong lĩnh vực hải quan và chính sách quản lý đi với mặt hàng mũ bo him, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Cảnh báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới, trọng tâm là phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình các địa bàn trọng điểm trên phạm vi toàn quốc; xác lập, đấu tranh đối với các chuyên án lớn, vụ việc phức tạp, có tính chất đường dây, nhóm; xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhằm chặn đứng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, phụ kiện và mũ bảo hiểm theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản