Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 8521/UBND-VX của UBND TP.HCM về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Số hiệu: 8521/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8521/UBND-VX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 27/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8521/UBND-VX
V/v: Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:

 - Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
 - Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Thực hiện khoản 2, Điều 7, Chương III Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ; khoản 1, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 và khoản 3, Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 754/TTr-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2005 về xin chủ trương thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

1. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện quyết định và chịu trách nhiệm về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của Nhà nước :

1.1. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 5% (riêng năm 2005 không quá 6,25%) tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước), trong đó :

a) Ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức có sáng kiến, thành tích đặc biệt, đột xuất đem lại hiệu quả cho đơn vị hoặc cho nhân dân.

b) Việc xem xét nâng bậc lương trước thời hạn phải được xét duyệt công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định.

1.2. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm của cơ quan, đơn vị được tính trên :

a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của mỗi cơ quan, đơn vị theo chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị được giao trong năm (kể cả số người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp) đối với từng sở - ngành và các cơ quan tương đương, các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

b) Tổng số cán bộ chuyên trách, công chức thuộc định biên trả lương của phường - xã, thị trấn được Ủy ban nhân dân quận - huyện giao theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức ở xã - phường, thị trấn.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện và báo cáo kết quả tình hình nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức cho Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

Nơi nhận:
-Như trên
-Thường trực Thành ủy
-TTUB: CT, các PCT
-Ban Tổ chức Thành ủy
-VPHĐ-UB: CPVP;
-Tổ VX, TH
-Lưu(VX/Nh)D

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản