10278

Công văn số 849/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài

10278
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 849/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài

Số hiệu: 849/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 849/LĐTBXH-LĐVL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 17/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 849/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt - Lào

 

Trả lời công văn số 07/CT-TCHC ngày 18/01/2006 của quý Cty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quyết định số 2528/GP ngày 30/11/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện XEKAMAN 3 là Công ty 100% vốn Việt Nam tại Lào. Do đó, người lao động Việt Nam được Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt - Lào đưa đi làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện XEKAMAN 3 thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động, Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP nêu trên, cụ thể là:

1. Việc đăng ký hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CPĐiểm 2 Mục III của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên thì Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt - Lào phải đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục quản lý lao động ngoài nước).

2. Việc ký kết hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CPĐiểm 1 mục VI của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên thì người lao động Việt Nam đi làm việc ở Lào ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt - Lào.

3. Việc áp dụng các loại phụ cấp:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP thì chế độ tiền lương và phụ cấp (nếu có) đối với lao động Việt Nam làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện XEKAMAN 3 do Công TNHH Điện XEKAMAN 3 quy định và chi trả phù hợp với quy định của pháp luật Lào.

4. Về chế độ bảo hiểm xã hội:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 18 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CPtiết 1.2 điểm 1 Mục VI của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để quý Công biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản