327314

Công văn 8422/QLD-ĐK năm 2015 công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước cấp số đăng ký đợt 147 do Cục Quản lý Dược ban hành

327314
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8422/QLD-ĐK năm 2015 công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước cấp số đăng ký đợt 147 do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 8422/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 14/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8422/QLD-ĐK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 14/05/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 8422/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 147

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu thuộc danh mục thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước cấp số đăng ký ngày 19/9/2014 (Đợt 147) theo Phụ lục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn - Mục TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Lưu: VT, ĐK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU HOẠT CHẤT LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỦA CÁC THUỐC TRONG NƯỚC CẤP SĐK ĐỢT 147
(Đính kèm theo công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

Tên thuốc
(2)

SĐK
(3)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(4)

Tên NSX
(5)

Dược chất (ghi đầy đtên, dạng nguyên liệu, dạng muối...)
(6)

Tiêu chuẩn dược chất
(7)

Tên NSX nguyên liệu
(8)

Địa chỉ NSX nguyên liệu
(9)

Nước sản xuất
(10)

Lincomycin Kabi

VD-21712-14

19/09/2019

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Lincomycin Hydrochloride

DĐVN IV

Nanyang Pukang Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 143 Gongye Road, Nanyang, China

China

Bidivit AD

VD-21629-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Retinyl palmitat

EP 7

BASF - Germany

Carl - Bosch - Str.38 67056 Ludwigshafen

Germany

Cholecalciferol

EP 7

DSM - Thụy Sĩ

Engelgasse 109 - 4002 Basel

Switzerland

Canpaxel 30

VD-21631-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Paclitaxel

USP 34

Teva Czech Industries s.r.o

Ostravska 29/305, 747 70 Opava - Komarov

Czech

Canpaxel 100

VD-21630-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Paclitaxel

USP 34

Teva Czech Industries s.r.o

Ostravska 29/305, 747 70 Opava - Komarov

Czech

Clyodas 300

VD-21632-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Clindamycin (dưới dạng Clindamycin HCl)

USP 35

Nangyang Pukang Pharmaceutical Co,Ltd.

143 đường Gongye, Thành phố Nangyang, tỉnh Henan, China

China

Cerepril 10

VD-21727-14

19/9/2019

Công ty Cổ Phần S.P.M

Enalapril maleat

DĐVN IV

Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Poland

19 Pelplinsk street, 83 -200 Starogard Gdanski

Poland

Cerepril 5

VD-21728-14

19/9/2019

Công ty Cổ phần S.P.M

Enalapril maleat

DĐVN IV

Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Poland

19 Pelplinsk street, 83 -200 Starogard Gdanski

Poland

Enpovid A,D

VD-21729-14

19/9/2019

Công ty Cổ Phần S.P.M

Vitamin D3 (Cholecalciferol) oil

DĐVN IV

BASF

Số 38 Đường Carl Bosch, Ludwigshafen, 67056,

Germany

Vitamin A (Retinol palmitat)

DĐVN IV

BASF

Số 38 Đường Carl Bosch, Ludwigshafen, 67056,

Germany

Warfarin 1

VD-21732-14

19/9/2019

Công ty Cổ Phần S.P.M

Warfarin natri

USP 32

Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.

B910-911 Xincheng Business Center, Qianshan Road, Hefei City 230022

China

Warfarin 2

VD-21733-14

19/9/2019

Công ty Cổ Phần S.P.M

Warfarin natri

USP 32

Hefei TNJ Chemical Industry Co., Ltd.

B910-911 Xincheng Business Center, Qianshan Road, Hefei City 230022

China

Warfarin 4

VD-21734-14

19/9/2019

Công ty Cổ phần S.P.M

Warfarin natri

USP 32

Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.

B910-911 Xincheng Business Center, Qianshan Road, Hefei City 230022

China

Warfarin 5

VD-21735-14

19/9/2019

Công ty Cổ phần S.P.M

Warfarin natri

USP 32

Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.

B910-911 Xincheng Business Center, Qianshan Road, Hefei City 230022

China

Muscino

VD-21730-14

19/9/2019

Công ty Cổ Phần S.P.M

Guaifenesin (Glyceryl Guaiacolat)

BP 2007

DELTA SYNTHETIC CO., LTD

15, Minsheng St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679

Taiwan

Mypara plus

VD-21731-14

19/9/2019

Công ty Cổ Phần S.P.M

Paracetamol

DĐVN IV

ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Sơn Đông, Trung Quốc.

China

Cardigix 20

VD-21663-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Enalapril maleat

BP 2013

Hetero Drugs Limited

Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh

India

Cardigix 5

VD-21664-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Enalapril maleat

BP 2013

Hetero Drugs Limited

Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh

India

Cerepax 250

VD-21665-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Levetiracetam

USP 34NF/29

Hetero Drug Limited

Survey No 10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhara Pradesh

India

Cerepax 750

VD-21666-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Levetiracetam

USP 34NF/29

Hetero Drug Limited

Survey No 10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhara Pradesh

India

Cetabudol

VD-21667-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2010

Mallinckrodt Inc.

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA.

USA

Dobutil plus

VD-21668-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Perindopril tert butylamin

BP 2010

Hetero Drug Limited

S.No.s, 213, 214 & 215, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Indapamid

USP 32/NF27

Iffect Chemphar Co.,Ltd

509, Fuxin International Building, No.359 HongWu Road, BaiXia District, Nanjing 210002

China

Duomeprin 40

VD-21669-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Pantoprazol (dưới dạng pantoprazol natri sesquihydrat)

BP 2013

Zeon-Health Industries

101, Sai Siddhi Bldg., Sector-3, Near Airoli Bus Depot, Airoli, Navi Mumbai-400708, Maharashtra

India

Ketocrom 500

VD-21670-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clarithromycin

BP 2010

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.

Wei Wu Road, Fine Chemical Zone, Shangyu, Zhejiang

China

Levecetam 250

VD-21671-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Levetiracetam

USP 34NF/29

Hetero Drug Limited

Survey No 10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhara Pradesh

India

Levecetam 750

VD-21672-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Levetiracetam

USP 34NP/29

Hetero Drug Limited

Survey No 10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhara Pradesh

India

Lomepen 500

VD-21673-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clarithromycin

BP 2010

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.

Wei Wu Road, Fine Chemical Zone, Shangyu, Zhejiang

China

Metopar 30

VD-21674-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Lansoprazol (dưới dạng vi hạt tan trong ruột chứa 8,5% (kl/kl) lansoprazol)

In-house

Inventia Healthcare

F1-F1/1, Additional Ambernath M.I.D.C, Ambernath (East) - 421506, Dist Thane

India

Metozamin 500 mg tablets

VD-21675-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Metformin HCl

BP 2010

Auro Laboratories Limited

K-56 MIDC, Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra-401 506

India

Opecipro 500

VD-21676-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin HCl.H2O)

BP 2013

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.

No 6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf, Shangyu lndustrial zone, Zhejiang

China

Opesartan

VD-21677-14

19/9/2019

Công ty cphần dược phẩm OPV

Losartan kali

USP 34NF/29

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.

Jiangkou Development Zone, Huangyan, Taizhou City, Zhejiang Province

China

Opeverin

VD-21678-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Mebeverin HCl

BP 2010

Piramal Healthcare Limited

Ennore Express Highway, Ennore, Chennai - 600 057

India

Opeviro 400

VD-21679-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ribavirin

USP 34NF/29

Sinochem Jiangsu Co.,Ltd.

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002

China

Ozaform 500

VD-21680-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Metformin HCl

USP 34NF/29

Auro Laboratories Limited

K-56 MIDC, Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra-401 506

India

Spiramox 1.5 MIU

VD-21681-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

NSX

Henan Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

No. 2, Guangming Road, Yicheng, Zhumadian, Henan

China

Trigenic

VD-21682-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Chymotrypsin

USP 32/NF27

Faizyme Laboratories (PTY) Ltd

Lansdowne 7779 Cape Town/ south Africa

South Africa

Usolin 150

VD-21683-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acid ursodeoxycholic

BP 2010

Xiamen Fine Chemical Import & Export Co.,Ltd

14/F, Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China 361004

China

Vasartim 160

VD-21684-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Valsartan

USP 34NF/29

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024

China

Cbipreson

VD-21687-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Prednisolon acetate, crystalline powder

USP 35

Zhejiang Xinnju Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Xianyao Road, Xianja, Zhejiang

China

Papaverin

VD-21688-14

19/9/2019

Công ty cphần dược phẩm Tipharco

Papaverine hydrochloride, crystalline powder

USP 32

Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A

Via M. Civitali, 1-20148 Milano

Italia

C-Calci

VD-21662-14

19/09/19

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Acid ascorbic

DĐVN IV

DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd.

2 Havelock Road #04-01, Singapore 059763

Singapore

Calci carbonat

DĐVN IV

Dr.Paul Lohmann GmbH

P.O.Box 1220, D-31857 Emmerthal

Germany

Aceclofenac T/H

VD-21705-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Aceclofenac

BP 2009

Henan dongtai pharm co., Ltd.

East Changhong road, Tangyin, Henan

China

Vitamin B- complex

VD-21706-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Thiamin HCl

DĐVN IV

DSM.

Wurmisweg 576, CH-4303 Kaiseraugst

Switzerland

Pyridoxin HCl

DĐVN IV

Jiangxi tiaxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi

China

Nicotinamid

DĐVN IV

Second Pharmaceutical Co., Ltd

Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone, Shangyu City, Zhejiang Province

China

Riboflavin natri phosphat

DĐVN IV

Hubei guangji Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Jiangdi Road, Wuxue, HB 435400 China

China

Dexpanthenol

DĐVN IV

BASF South east asia pte Itd.

7 Temasek Boulevard, 35-01 Suntec Tower One, 038987

Singapore

Xacimax new

VD-21707-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Amoxicillin trihydrat

DĐVN IV

CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.

No 188 Gongnong Road, Shijiazhuang, Hebei

China

Cloxacilin natri

DĐVN IV

Vardhman Chemtech Limited

SCO 350-352, 3rd FIoor Sector 34-A, Chandigarh- 160022

India

Sa Vi Acarbose 50

VD-21685-14

19/9/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi

Acarbose

BP 2010

Wuxi Hexia Chemical Company

1109, CEPA Center, 16 North Jiefang Road, Wuxi, Jiangsu

China

TUFSINE 200 cap

VD-21686-14

19/9/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi

Acetylcysteine

BP 2010

ZACH SYSTEM S.P.A.

Via Lillo Del Duca, 10- 20091 Bresso (MI)

Italy

DEXTROSE 30%

VD-21715-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

Dextrose

USP 34

Roquette

Roquette Freres, 1, Rue De La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

MEKOARYL 4

VD-21716-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

Glimepiride

BP 2007

Ipca Laboratories Limited.

89A-B/90/91, Industrial Estate, Pologround, Indore - 452003 (M.P.)

India

PARACOLD EXTRA

VD-21717-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

Paracetamol

DĐVN IV

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100

China

PARACOLD FORT

VD-21718-14

19/9/2019

Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

Paracetamol

DĐVN IV

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong

China

Phenylephrine hydrochloride

BP 2007

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH, Corporate Division

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Chlorpheniramine maleate

DĐVN IV

Supriya Lifescience Ltd.

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Taluka Khed. Dist Ratnagiri - 415 722, Maharastra

India

Viên nén bao đường TERPINA

VD-21618-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Natri benzoat

USP 32

Emerald Performance Materials, LLC

2020 Front St., Ste. 100 Cuyahoga Falls, OH 44221, United States

USA

MAGNE-B6

VD-21722-14

19/9/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Magnesi lactat dihydrat

BP 2007

DR PAUL LOHMANN GMBH KG

Postiach 12 20 - D - 31557 Emmerthal

Germany

Pyridoxin HCl

BP 2007

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS GMBH

Emil-Barell-Strasse 3 D-79639 Grenzach-Wyhlen

Germany

Pyme CZ10

VD-21723-14

19/9/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cetirizin dihydroclorid

Ph.Eur 7.0

ORCHID CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.

Corp.Off.: "ORCHID TOWERS" 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034

India

Pyme M-predni

VD-21724-14

19/9/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Methylprednisolon

USP 32

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co.,Ltd

No. 19, XINYE 9th Street, West Area of Tianjin Economic-Technological Development Area, Tianjin 300462.

China

SPIRILIX

VD-21725-14

19/9/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Sulpirid

EP 5.0

CHANGZHOU KANGPU PHARMACEUTICAL CO., Ltd

No.6, Jingde East Road, Qianhuang Town, Changzhou city, Jiangsu Province

China

Enalapril Stada 10 mg

VD-21768-14

19/9/2019

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

Enalapril maleat

EP 7.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xunqiao Linhai, Zhejiang 317024

China

Perindastad 4

VD-21769-14

19/9/2019

Công ty TNHH LD Stada-ViệtNam

Perindopril erbumin

EP 7.0

Glenmark Generics Limited

Plot no. 3109- C, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002, Dist. Bharuch, Gujarat State

India

BFS- Noradrenaline 1mg

VD-21778-14

19/9/2019

Công ty Cổ phần dược phẩm CPCI Hà Nội

Noradrenalin (dưới dạng Noradrenalin tartrat)

BP 2012

Wuhan Chemwish Technology. Co., Ltd

Khu CNC Wuhan, Hubei

China

Firstxil 250

VD-21689-14

19/9/2019

Công ty Cổ phần dược phẩm CPCI Hà Nội

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat)

DĐVN IV

DSM Anti-lnfectives India Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533

India

Ciprofloxacin

VD-21624-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Ciprofloxacin hydroclorid

DĐVN 4

Zhejiang Guobang Pharmaceutical CO., Ltd

No. 6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu industrial Zone, Zhejiang

China

Tenofovir 300

QLĐB-453-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Tenofovir disoproxil fumarat

IP 2010

Beijing Zhongshuo Pharmaceutical Technology Development CO., Ltd

23B Shenfang Building, #23 of 4 Area Anzhenxili, Chaoyang District, Beijing

China

Eudoxime 100

VD-21626-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefpodoxim proxetil

USP 32

Aurobindo Laboratories limited

Sy.No.329/39&329/47, Chilkul, Patancheru Mondal, Madak Dist.A.P

India

Eudoxime 200

VD-21627-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefpodoxim proxetil

USP 32

Aurobindo Laboratories limited

Sy.No.329/39&329/47, Chilkul, Patancheru Mondal, Madak Dist.A.P

India

Isavent

VD-21628-14

19/9/2019

Công ty cổ phn dược phẩm Am Vi

Cefoperazon natri

USP 34

Aurobindo Laboratories limited

Sy.No.329/39&329/47, Chilkul, Patancheru Mondal, Madak Dist.A.P

India

Cemofar 325

VD-21634-14

19/9/2019

Công ty cổ phn dược phẩm dược liệu Pharmedic

Paracetamol

DĐVN 4

Mallinckrodt INC.,

675 Mcdonnell BLVD, St. Louis, MO 63134

USA

Remucos

VD-21646-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Rebamipid

JP 16

Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd

Jiangxi Fengxi Industrial Park, Fengxin 330700, Jiangxi

China

Remint - S fort

VD-21655-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Gel Nhôm hydroxyd khô

DĐVN 4

Nitika Chemicals

85 Pili Nadi, Industrial Area, Kamptee

India

Magnesi hydroxyd

DĐVN 4

Nitika Chemicals

85 Pili Nadi, Industrial Area, Kamptee

India

Zalrinol

VD-21700-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex

Allopurinol

DĐVN 4

Yixing City Xingyu Medicine Chemicals Co., Ltd

Fufeng Industrial Park, Fangqiao Tơn, Yixing City Jiangsu

China

Ambron

VD-21702-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Ambroxol hydroclorid

BP 2009

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd

RM.1115, jinggui Mansion, No 387, Gudun Road, Xihu district, Hangzhou

China

Diclofenac 50

VD-21703-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Diclofenac natri

DĐVN 4

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd

East Chanhong Road, Tangyin, Henan

China

Vadol Codein

VD-21704-14

19/9/2019

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Paracetamol

DĐVN 4

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No.368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Gentamicin 0,3%

VD-21721-14

19/9/2019

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco- Tenamyd BR s.r.l

Gentamicin sulfat

DĐVN 4

Yantai Justaware Pharmaceutical, Co., Ltd

No.1 Yanfu road, Zhifu district, Yantai, Shandong 264002

China

Melevo

VD-21736-14

19/9/2019

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Levofloxacin hemihydrat

USP 34

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General Pharm Factory

No. 109 Xuefu Road, Nangang District, Harbin, P.R. China 150086

China

Cancetil plus

VD-21760-14

19/9/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Candesartan cilexetil

JP 16

Shin Poong Pharmaceutical Co., Ltd

434-4 Moknac - Dong, Danwon-gu, Ansan - Si, Gyeonggi - Do

Korea

Hydroclorothiazid

USP 32

Shin Poong Pharmaceutical Co., Ltd

434-4 Moknae - Dong, Danwon-gu, Ansan - Si, Gyeonggi - Do

Korea

Shinpoong Gentri-sone

VD-12761-14

19/9/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Betamethason dipropionat

USP 32

Shin Poong Pharmaceutical Co., Ltd

434-4 Moknae - Dong, Danwon-gu, Ansan - Si, Gyeonggi - Do

Korea

Clotrimazol

USP 32

Shin Poong Pharmaceutical Co., Ltd

434-4 Moknae - Dong, Danwon-gu, Ansan - Si, Gyeonggi - Do

Korea

Gentamicin sulfat

USP 32

Shin Poong Pharmaceutical Co., Ltd

434-4 Moknae - Dong, Danwon-gu, Ansan - Si, Gyeonggi - Do

Korea

SP Glimepiride

VD-21762-14

19/9/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Glimepirid

JP 16

Shin Poong Pharmaceutical Co., Ltd

434-4 Moknae - Dong, Danwon-gu, Ansan - Si, Gyeonggi - Do

Korea

SP Sulpiride

VD-21763-14

19/9/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Sulpirid

JP 16

Shin Poong Pharmaceutical Co., Ltd

434-4 Moknae - Dong, Danwon-gu, Ansan - Si, Gyeonggi - Do

Korea

Xylogen

VD-21771-14

19/9/2019

Công ty TNHH MTV Dược khoa-Trường Đại học Dược HN

Xylometazolin hydroclorid

BP 2009

Wuhan Grand Pharmaceutical Group Co., Ltd

No.5, Gutian Road, Wuhan 430035

China

Acnes medical cream

VD-21788-14

19/9/2019

Công ty TNHH Rohto - Mentholatum VietNam

Sulfur

JP 16

Kozakai Phar. Co., Itd

4-34-5, Ryogoku Sumida-Ku, Tokyo 130-0026

Japan

Resorcin

JPC 2002

Hachidai Pharmaceutical Co., Ltd

10-2, Yoshidashimojima, Higashi- Osaka-shi, Osaka-fu 578-0983

Japan

Tocopherol acetat

JP 16

DMS Nutritional Product Ltd

CH-4002 Basel

Switzerland

Glycyrrhetinic acid

JPC 2002

Maruzen Pharmaceutical CO., Ltd

14703-10 Mukaihigashi, Onomichi, Hiroshima HI 722-0062

Japan

DOM- MONTELUKA ST 4

VD-21640-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Montelukast natri

NSX

Mylan laboratories limited

P114, 99 & 100, IDA, Pashamylaram -II, Patancheru, Medark District - 502319, Andhra Pradesh

India

MONTEGOL 4

VD-21645-I4

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Montelukast natri

NSX

Mylan laboratories limited

P114, 99 & 100, IDA, Pashamylaram -II, Patancheru, Medark District - 502319, Andhra Pradesh

India

DOM- MONTELUKA ST FC

VD-21641-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Montelukast natri

NSX

Mylan laboratories limited

P114, 99 & 100, IDA, Pashamylaram -II, Patancheru, Medark District - 502319, Andhra Pradesh

India

GLODAS 180

VD-21642-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Fexofenadin HCl

EP VII

VIRUPAKSHA ORGANICS PVT. LTD

F-10, l.D.A, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad - 500 037, Andhra Pradesh

India

CEDITAX 90

VD-21635-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Ceftibuten hydrat

JP16

AUROBINDO PHARMA LTD

Plot No. 2, Maitri Vihar, Ameerpet, Hyderabad - 500 038, Andhra Pradesh

India

BREZIMED

VD-21639-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Gemfibrozil

EP VII

RECORDATI

Via M. Civitali, 1 - 20148 Milano

Italy

CELORMED 250

VD-21636-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Cefaclor monohydrat

BP 2009

ACS DOBFAR SPA

ACS DOBFAR SPA

Italy

CELORMED 500

VD-21637-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Cefaclor monohydrat

BP 2009

ACS DOBFAR SPA

ACS DOBFAR SPA

Italy

TYTDROXIL 250

VD-21638-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Cefadroxil monohydrat

EP VII

DSM Anti-Infectives Chemfer, S.A

Calle Ripolles 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mongoda, 08130 Barcelona

Spain

GLOTADOL 150

VD-21643-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Paracetamol

EP VI

Mallinckrodt - Covidien

8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116

USA

METELMIC

VD-21644-14

19/09/2019

Công ty CPDP GLOMED

Acid mefenamic

NSX

Zhejiang Qiming Pharmaceutical Co., Ltd

No.8 Weiwu Rd., Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu, Zhejiang Province

China

AUGCLAMO X 250

VD-21647-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Amoxicilin trihydrat

DĐVN IV

DSM Anti-Infectives lndia Limited

Village -Toansa, Nawanshahr - 144 521, Punjab

India

Kali clavulanat

DĐVN IV

Euro Asian Chemicals Private Ltd

16, Banu Mansion, Nadirsha Sukhia Street, 2nd Fort, Mumbai-400001, India

AUKAMOX 625

VD-21648-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Amoxicilin trihydrat

DĐVN IV

DSM Anti-Infectives India Limited

Village -Toansa, Nawanshahr - 144 521, Punjab

India

Kali clavulanat

DĐVN IV

Euro Asian Chemicals Private Ltd

16, Banu Mansion, Nadirsha Sukhia Street, 2nd Fort, Mumbai-400001

CALCIDO

VD-21649-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Calci gluconat

DĐVN IV

Changzhou com win Fine Chemicals Co., Ltd

24th Floor, Jiaye International Commercial Plaza, 99 Yanling West road, Changzhou, Jiangsu

China

Vitamin D3

BP 2010

Zhejiang Garden Biochemical High teach Co., Ltd

No. 166, Street 20, Economic & Teachnological Development zone, Hangzhou, Zhejing

China

GARTRTNAL

VD-21651-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Metronidazol

DĐVN IV

Huanggang yinhe Aarti Pharmaceutical Co., Ltd

No No.8, Fengshan Road, Industrial and Economic development zone, Luotian County, Huanggang city, Hubei Province

China

Nystatin

DĐVN IV

Antibiotice

Valea Lupului nr.1, Iasi 707410

Romania

Neomycin sulfat

DĐVN IV

Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd

448 ChangQing Road, Leshan, Sichuan 614000

China

IBAXACIN 1g

VD-21653-14

19/09/2014

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Amoxicilin trihydrat

DĐVN IV

DSM Anti-Infectives India Limited

Nawanshahr, Punjab

India

VINPOCETIN 5 mg

VD-21654-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vinpocetin

BP 2010

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

No.37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang

China

MINCATAM

QLĐB-456-14

19/09/2016

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Piracetam

DĐVN IV

Jiangdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry CO., Ltd

No 58, Changxiroad, Jingdezhen city

China

Vincamin

PF X

Linnea SA Via Cantonale

Via Cantonale, CH -6595

Switzerland

Azihasan 125

VD-21766-14

19/09/2019

Công ty TNHH HASAN - DERMAPHARM

Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)

BP 2009

Ercors S.A.

Paseo Deleite, s/n 28300 Aranjuez, Madrid, Spain

Spain

Ketosan

VD-21767-14

19/09/2019

Công ty TNHH HASAN - DERMAPHARM

Ketotifen (dưới dạng Ketotifen fumarat)

BP 2009

Sifavitor S.r.l.

Via Livelli, 1 - 26852 Casaletto Lodigiano, Frazione Mairano - (LO)

Italy

Oremute 1/200 ml

QLĐB-456-14

19/09/2016

Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM

Natri clorid

DĐVN IV

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17 9550 Mariager

Denmark

Natri citrat dihydrat

DĐVN IV

Jungbunzlauer

St. Alban-Vorstadt 90 CH-4002 Basel

Switzerland

Kali clorid

DĐVN IV

K+S KALI GmbH

Postfach 10 20 29 34111 Kassel

Germany

Glucose khan

DĐVN IV

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

No. 208 Limin Road Changle County, Shangdong Province

China

Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat)

USP 32

Avebe Gluco TAK

M & O - weg 119563 ZG Ter Apelkanaal

Netherlands

Oremute 2/200 ml

QLĐB-457-14

19/09/2016

Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM

Natri clorid

DĐVN IV

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17 9550 Mariager

Denmark

Natri citrat dihydrat

DĐVN IV

Jungbunzlauer

St. Alban-Vorstadt 90 CH-4002 Basel

Switzerland

Kali clorid

DĐVN IV

K+S KALI GmbH

Postfach 10 20 29 34111 Kassel

Germany

Glucose khan

DĐVN IV

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

No. 208 Limin Road Changle County, Shangdong Province

China

Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat)

USP 32

Avebe Gluco TAK

M & O - weg 11 9563 ZG Ter Apelkanaal

Netherlands

Oremute 20

QLĐB-458-14

19/09/2016

Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM

Natri clorid

DĐVN IV

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17 9550 Mariager

Denmark

Natri citrat dihydrat

DĐVN IV

Jungbunzlauer

St. Alban-Vorstadt 90 CH-4002 Basel

Switzerland

Kali clorid

DĐVN IV

K+S KALI GmbH

Postfach 10 20 29 34111 Kassel

Germany

Glucose khan

DĐVN IV

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

No. 208 Limin Road Changle County, Shangdong Province

China

Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat)

USP 32

Avebe Gluco TAK

M & O - weg 11 9563 ZG Ter Apelkanaal

Netherlands

Oremute 5

QLĐB-459-14

19/09/2016

Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM

Natri clorid

DĐVN IV

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17 9550 Mariager

Denmark

Natri citrat dihydrat

DĐVN IV

Jungbunzlauer

St. Alban-Vorstadt 90 CH-4002 Basel

Switzerland

Kali clorid

DĐVN IV

K+S KALI GmbH

Postfach 10 20 29 34111 Kassel

Germany

Glucose khan

DĐVN IV

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd

No. 208 Limin Road Changle County, Shangdong Province China

China

Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat)

USP 32

Avebe Gluco TAK

M & O - weg 119563 ZG Ter Apelkanaal

Netherlands

IDILAX

VD-21764-I4

19/09/2019

Công ty TNHH Dược phẩm USA - NIC

Acid mefenamic

DĐVN IV

Baoji Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd

Caijapo Economic And Technical Development Zone, Qishan County, Shaanxi Province, 722405

China

NICNICE 1000

VD-21765-14

19/09/2019

Công ty TNHH Dược phẩm USA - NIC

Fenticonazol nitrat

BP 2007

PORDRAS S.A.

Corso Elvezia, 4, 6900 LUGANO

Switzerland

Acigmentin 312,5

VD-21619-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat)

NSX

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,Ltd

No.20 Yangzi Road, Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, 052165

China

Acid Clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali)

NSX

Property of Lek Pharmaceutical d.d

Verov kova 57, SI-1526 Ljubljana

Slovenia

Acigmentin 375

VD-21620-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat)

NSX

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,Ltd

No.20 Yangzi Road, Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, 052165

China

Acid Clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali)

NSX

Property of Lek Pharmaceutical d.d

Verov kova 57, SI-1526 Ljubljana

Slovenia

Superbrain

VD-21694-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3

Citicoline (dưới dạng citicoline natri)

CP 2005

Shuzhou Tianma Pharm.Group

No. 199 East Huayuan road, suzhou Jiangsu China

China

GP-Salbutamol 2,5mg/5ml

VD-21690-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol Sulfat)

BP 2009

Supriya Lifescience Ltd.

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist- Ratnagiri, 415 722, Maharashtra

India

GP-Salbutamol 5mg/5ml

VD-21691-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol Sulfat)

BP 2009

Supriya Lifescience Ltd.

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist- Ratnagiri, 415 722, Maharashtra

India

Ingaron 200 DST.

VD-21692-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)

USP 32

A Virchow Group Company

Survey No.374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502 296, Andhra Pradesh

India

Ceftizoxim 2g

VD-21699-14

19/09/2019

Công ty CPDP VCP

Ceftizoxim natri

USP 30

Shandong Luoxin Pharmaceutical Co.,Ltd

Đường Luqi, High-new Technology Development Zone, Luozhuang, Linyi, Shandong, China

China

Cefdinir 300- US

VD-21742-14

19/09/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefdinir

JP XIV

Orchild Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

Orchild Towers, 313, Valluvar, Kottam high Road, Nungambakkam, Tamil Nadu-600034

India

Cefixim 400 tab

VD-21791-14

19/09/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

DĐVN IV

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

Sidco Ind Estate, Alathur 603110

India

Ficemix 400

VD-21792-14

19/09/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

DĐVN IV

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

Sidco Ind Estate, Alathur 603110

India

Tendipoxim 100

VD-21633-14

19/9/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)

USP 34

RANBAXY LABORATORY LIMITED

12th Floor, Devika Towers, 6 Nehru Place

India

Cendemuc

VD-21773-14

19/09/2019

Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3

Acetylcystein

USP 35

Wuhan Grand Hoyo Co., LTD

399 Luoyu Rd, Hongshan, Wuhan, Hubei

China

Tottim extra

VD-21741-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Traphaco

Borneol

NSX

Merck KGaA

Frankfurter Straβe 250, 64293 Darmstadt, Germany

Đức

ANYFEN

VD-21719-14

19/09/2019

Công ty Cổ Phần Korea United Pharm. Int'l

Dexibuprofen

KPC 4

Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd.

132 Yangwan road, Jingmen city, Hebei province

China

KUPDINA 100mg

VD-21720-14

19/09/2019

Công ty Cổ Phần Korea United Pharm. Int’l

DanazoI

USP 34

Symbiotica Speciality Ingredients Sdn. Bhd.

518, Jalan Waja 4, Taman Industri Waja, 09000 Kulim Kedah Darul Aman

Malaysia

GLUMEFORM 500

VD-21779-14

19/09/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Metformin HCL

BP 2010

Weifa AS

Gruvevn 1, P.O. Box 98, NO-3791 Kragero

Norway

HAPACOL CF

VD-21781-14

19/09/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Paracetamol

BP 2010

Anqiu Lu’An Pharmaceutical Co. LTD

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong.

China

Dextromethophan HBr

USP 32

WOCKHARDT LIMITED

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar - 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat

India

Loratadin

USP 32

Cadila Pharmaceuticals Limited, Ankleshwar

294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar- 393002. Gujarat

India

MAGNESI - B6

VD-21782-14

19/09/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Magnesi lactat dihydrat

EP 7

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le’anjiang lndustrial Zone, Leping, jiangxi, 333300

China

ROVAS 1.5M

VD-21784-14

19/09/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Spiramycin

EP 7

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Guangming Road Zhumadian Henan

China

ROVAS 3M

VD-21785-14

19/09/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Spiramycin

EP 7

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Guangming Road Zhumadian Henan

China

TRIMETAZIDIN

VD-21786-14

19/09/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Trimetazidin dihydroclorid

JP 16

Sharon Bio- Medicine Ltd

Regd. Off. & Works I: W-34 & 34/1, MIDC, Taloja, Dist-Raigad, Maharashtra (India)

Works II: Plot No. L-6, MIDC, Taloja, Dist-Raigad, Maharashtra

Admin Office: 312, C Wing, BSEL Tech Park, Sector - 30(A), Vashi, Navi Mumbai - 400 705

India

ZINC

VD-21787-14

19/09/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Kẽm Gluconat

USP 36

Jost Chemical Co

8150 Lackland St. Louis, MO 63114

USA

CALCIUM - BVP

VD-21606-14

19/09/2019

Công ty cổ phần BV Pharma

Calci lactat gluconat

NSX

Dr. Paul Lohmam - Germany

Dr. Paul Lohman GmbH KG Hauptstrasse 2 D-31860 Emmerthal

Germany

Calci carbonat

BP 2009

Dr. Paul Lohmann - Germany

Dr. Paul Lohman GmbH KG Hauptstrasse 2 D-31860 Emmerthal

Germany

PERIHAPY 8

VD-21610-14

19/09/2014

Công ty cổ phần BV Pharma

Perindopril ter - butylamin

BP 2009

ARCA - India

Village Pathreri Bilasour tauru Road, Dis Gurgaon (Horyana) 122001, India.

India

PIDAZOL

VD-21611-14

19/09/2019

Công ty cổ phần BV Pharma

Spiramycin base

EP 2002

HENAN TOPFOND PHARMACEUTICAL CO., LTD

NO.2 Guangming road, Zhumadian, Henan, China

China

Metronidazol

BP 2009

Luotian Hongyuan Biochemical Co, Ltd

428 Yishui N Rd., Fengshan Town, Luotian, Huanggang, Hubei, China

China

ALPHACHYM OTRYPSIN

VD-21744-14

19/09/2019

CÔNG TY LD MEYER-BPC

α-Chymotrypsin

USP

Beijing Luoshen Bio- tech Co., Ltd

No. 3, Tianfu Road, Daxing District, Beijing

China

BEFADOL CODEIN FORT

VD-21745-14

19/09/2019

CÔNG TY LD MEYER-BPC

Paracetamol

USP

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co.,Ltd

No.35, Weixu north road, Anqiu city Shandong pronvince

China

HEPATYMO

VD-21746-14

19/09/2019

CÔNG TY LD MEYER-BPC

Tenofovir disoproxil fumarat

NSX

Aurobindo Pharma Limited

Plot No.2, Maitrivihar Complex, Ameerpet, Hyderabad - 500038

India

BITALVIC

VD-21772-14

19/09/2019

Công ty TNHH MTV Dược phẩm & Sinh học y tế

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei Jiheng (group) Pharmacy Co., Ltd.

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Ibufrofen

DĐVN IV

BASF Corporation

00 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932

USA

Cefaclor 125mg

VD-21657-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân

Cefaclor monohydrat

USP 35

Ranbaxy Laboratories

Plot No. 89-90, Sector 32 Gurgaon - 122001 Haryana

India

Cepemid 1,5g

VD-21658-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân

Imipenem monohydrat + cilastatin natri (1+1)

USP 31

BDR Pharmaceutical International Pvt, Ltd

407/408 Sharda Chambers, 15 New Marine Line, Mumbai

India

Midaclo 125

VD-21659-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân

Cefaclor monohydrat

USP 35

Ranbaxy Laboratories

Plot No. 89-90, Sector 32 Gurgaon - 122001 Haryana

India

Midantin 250/31,25

VD-21660-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân

Amoxicilin trihydrat

BP 2010

DSM Anti-infectives chenferm, SA.

Poligomo Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

Kali clavulanat + Cellulose vi tinh thể (1:1)

EP 6

CKD Bio Corparation

368, 3-ga, Chungjeong-ro, Seodaeum-gu, Seoul

Korea

Midantin 250/31,25

VD-21661-14

19/09/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân

Amoxicilin trihydrat

BP 2010

DSM Anti-infectives chenferm, SA.

Poligomo Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

Kali clavulanat + Cellulose vi tinh thể (1:1)

EP 6

CKD Bio Corparation

368,3-ga, Chungjeong-ro, Seodaem-gu, Seoul

Korea

NADY- SPASMYL

VD-21623-14

19/09/2019

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

Simethicon (dưới dạng bột simethicon 65%)

NSX

Dasan Medichem Co., Ltd

Room No. 505, Woo-ri Venturetown II, 82-29, Mullae-Dong 3 ga. Yeongdeungpo-Gu, Seoul

Korea

Alverin citrat

BP 2013

Zhejiang Sanmen Hengkang Pharmaceutical Co., Ltd

Fengkengtang, haiyou town 317100 Sanmen, Zhejiang

China

Golvaska

VD-21613-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Mecobalamin

JPXVI

Hebei huarong pharmaceutical Co., Ltd.

East Road, North 2nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China P.C:050041

China

DI-ANSEL 8

VD-21747-14

19/09/2019

Công ty Roussel Việt Nam

Paracetamol

DĐVN IV

ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD

N035 Weixu North Road, Anqiu, Shandong

China

Piromax 10mg

VD-21697-14

19/09/2019

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm

PIROXICAM

DĐVN IV

NANTONG JINHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Add: 9 Xingtai Road Gangzha Economic Development Zone Nantong Jiangsu

China

Piromax 20 mg

VD-21698-14

19/09/2019

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm

PIROXICAM

DĐVN IV

NANTONG JINHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Add: 9 Xingtai Road Gangzha Economic Development Zone Nantong Jiangsu

China

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản