220686

Công văn 828/VPCP-KTN năm 2014 dừng Quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

220686
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 828/VPCP-KTN năm 2014 dừng Quy hoạch xây dựng Hệ thống trường đại học cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 828/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 08/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 828/VPCP-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 08/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/VPCP-KTN
V/v dừng Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2723/BXD-QHKT ngày 20 tháng 12 năm 2013), ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 265/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 15 tháng 01 năm 2014) về việc dừng Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý dừng việc nghiên cứu "Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050" và "Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050" như đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm cập nhật các kết quả nghiên cứu Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại 02 vùng trên vào Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô và Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang triển khai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản