461608

Công văn 8183/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa có tên khai báo “máy chiên dầu” do Tổng cục Hải quan ban hành

461608
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8183/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa có tên khai báo “máy chiên dầu” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8183/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8183/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8183/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2139/HQĐNa-TXNK ngày 04/11/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và công văn số 05/2020/PL ngày 10/12/2020 của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Olam Việt Nam (Công ty) về vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo “máy chiên dầu”, nhập khẩu theo tờ khai số 103499115642/A12 ngày 27/08/2020 tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Chú giải 3, 4, 5 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo báo cáo tại văn bản số 2139/HQĐNa-TXNK, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ tài liệu kỹ thuật, catalogue và kết quả kiểm tra thực tế mặt hàng nhập khẩu theo tờ khai nêu trên, xác định hàng hóa là “Máy chiên dầu” (Oil Roaster). Tên hàng khai báo trên tờ khai thể hiện hàng hóa là “Máy chiên dầu”, không phải là một tổ hợp máy.

Tuy nhiên, Công ty cung cấp kết quả giám định số 0611/N1.20/TĐ ngày 27/11/2020 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quatest 3) xác định hàng hóa nhập khẩu tại tờ khai nêu trên là: “các thiết bị, bộ phận và phụ kiện đồng bộ của 01 hệ thống máy sản xuất quả hạch, bằng phương pháp chiên qua dầu và trộn tạo hương vị, hiệu Kuipers, model NU4000, công suất 4000 kg/h, hoạt động bằng điện”.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu có liên quan để kiểm tra, xác định bản chất hàng hóa làm cơ sở phân loại như sau:

Trường hợp xác định bản chất mặt hàng nhập khẩu không phải là một tổ hợp máy, mà là “Máy chiên dầu” (Oil Roaster), sử dụng Gas khi đun dầu, có chức năng chính là chiên qua dầu thì phân loại hàng hóa thuộc nhóm 84.19.

Trường hợp xác định bản chất mặt hàng nhập khẩu là một tổ hợp máy gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định là sản xuất các loại hạt có tẩm các hương vị và gia vị khác nhau thì toàn bộ tổ hợp máy được phân loại vào nhóm 84.38.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để t/h);
- Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Olam Việt Nam (Đ/c: Lô L, Đường số 6, KCN An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai; thay trả lời công văn số 05/2020/PL ngày 10/12/2020);
- Lưu: VT, TXNK-PL(My) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản