9235

Công văn số 81/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất động vật sống đã có giấy phép của cơ quan thẩm quyền quản lý CTTES Việt Nam cấp

9235
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 81/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất động vật sống đã có giấy phép của cơ quan thẩm quyền quản lý CTTES Việt Nam cấp

Số hiệu: 81/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 81/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập, tái xuất theo giấy phép của CTIES Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại biên mậu Trung - Việt
Địa chỉ: 5/60 phố Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 148/CV-TV/2005 ngày 23/12/2005 của Công ty Cổ phần Thương mại Biên mậu Trung - Việt về việc tạm nhập khẩu tái xuất động vật sống đã có giấy phép của cơ quan thẩm quyền quản lý CTIES Việt Nam cấp, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ quy định về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã thì việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu động vật, thực vật hoang dã khi được Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất. Theo quy định tại điều 3 Quyết định số 46/2001/QĐ-CP ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành do các Bộ, ngành quản lý chuyên ngành hướng dẫn thực hiện (Quyết định số 323/2005/QĐ-TTg ngày 07/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ gia hạn hiệu lực Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg này 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30/4/2006).

Căn cứ các quy định tại các văn bản dẫn trên, Công ty chỉ được phép tạm nhập, tái xuất động vật hoang dã khi được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp giấy phép. Trường hợp, Công ty đã được Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất động vật sống và giấy phép có hiệu lực đến ngày 28/02/2006 thì thực hiện theo giấy phép của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản