9727

Công văn số 806/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn cách xác định số thuế TNDN, GTGT phải truy thu đối với HTX

9727
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 806/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn cách xác định số thuế TNDN, GTGT phải truy thu đối với HTX

Số hiệu: 806/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 806/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 806/TCT-DNK
V/v: Xác định số thuế TNDN, GTGT phải truy thu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36/HTX ngày 13/01/2006 của HTX Vận tải số 1 đề nghị hướng dẫn cách xác định số thuế TNDN, GTGT phải truy thu đối với HTX; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 36/HTX có nêu “Cục thuế tỉnh Đăk Lăk đã có công văn số 1546/CT-TTHT trả lời cho chúng tôi là Khoản thu từ hoạt động dịch vụ kinh doanh vận tải theo sự ủy thác của chủ hàng phải được tính truy thu thuế theo đúng quy định. Văn bản này cũng chưa nói rõ thu theo phương pháp nào? (tính theo phương pháp khấu trừ thuế hay tính theo phương pháp trực tiếp), để HTX chúng tôi thực hiện dứt Điểm trên Khoản thu này”.

Theo quy định của Luật thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật HTX thì các HTX thuộc đối tượng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vì vậy đối với HTX Vận tải số 1, nếu đơn vị đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định nếu phát sinh Khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phải truy thu thì số thuế GTGT phải truy thu được tính theo phương pháp khấu trừ. Về thuế thu nhập doanh nghiệp nếu chi phí hợp lý, hợp lệ đã hạch toán đủ thì doanh thu tăng thêm chính là thu nhập chịu thuế tăng thêm để truy thu thuế TNDN.

Trường hợp nếu HTX Vận tải số 1 không thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì phải thu thuế theo phương pháp ấn định, ấn định giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp chịu thuế tính trên tổng doanh thu (doanh thu để ấn định bao gồm doanh thu HTX kê khai và doanh thu chưa kê khai).

Theo Điều 24 Luật thuế GTGT thì nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có quyền truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Vì vậy đề nghị Cục thuế xác định rõ thời Điểm kiểm tra và phát hiện Khoản tính truy thu là của năm nào? để tính truy thu thuế đối với HTX đảm bảo theo đúng thời hiệu quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn HTX Vận tải số 1 thực hiện cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HTX Vận tải số 1 (địa chỉ 87 Đinh Tiên Hoàng - TP. Buôn Ma Thuột)
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản