63601

Công văn số 801TCT/DNNN về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xuất khẩu lao động do Tổng cục Thuế ban hành

63601
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 801TCT/DNNN về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xuất khẩu lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 801TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 801TCT/DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/03/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 801TCT/DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty vận tải biển và xuất khẩu lao động

Trả lời công văn số 40/CV/ISALCO ngày 28/01/2005 của Công ty vận tải biển và xuất khẩu lao động về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xuất khẩu lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung công văn số 12329 TC/TCT ngày 28/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo, dạy nghề, tuyển chọn lao động xuất khẩu thì: Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra và xử lý thu thuế GTGT đối với từng loại doanh thu phát sinh của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội là đúng quy định.

Tại công văn số 12329 TC/TCT nêu trên đã hướng dẫn: “Trong trường hợp các cơ sở kinh doanh đã thực hiện hoặc chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động đào tạo, dạy nghề, tuyển chọn lao động xuất khẩu trước thời Điểm thi hành công văn này thì không áp dụng việc truy thu, truy hoàn thuế”. Theo đó, từ tháng 11/2004 Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội; trường hợp từ tháng 11/2004 trở về trước Chi nhánh đã kê khai, nộp thuế GTGT đối với tất cả các loại doanh thu phát sinh thu được của người lao động thì không truy hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và hướng dẫn các đơn vị phụ thuộc của Công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản