Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 800/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 800/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 800/LĐTBXH-TL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 800/LĐTBXH-TL
V/v: Tiền lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty  SHINWON EBENEZEN VN LTD
Số 14, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

 

Trả lời công văn số 01/CV-HCNS-SLĐ/2006 ngày 10/01/2006 và công văn số 03/CV-HCNS-SLĐ/2006 ngày 18/01/2006 của Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 và Thông tư số 04/2005/TT ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) không thuộc đối tượng áp dụng các Thông tư nêu trên.

Theo quy định hiện nay của Nhà nước thì doanh nghiệp FDI được quyền xây dựng thang lương, quy định các Khoản phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên để trả lương cho người lao động.

Trong trường hợp doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương mà doanh nghiệp không xây dựng mức lương của nghề hoặc công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm thì doanh nghiệp phải quy định phụ cấp độc hại, nguy hiểm hoặc vận dụng mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trả cho người lao động.

2/ Theo quy định tại Điều 37 của Điều kệ Bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ) thì chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không được tính làm căn cứ để đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

3/ Nhà nước quy định mức lương tối thiểu là mức thấp nhất áp dụng để trả công cho lao động làm công việc đơn giản nhất, trong Điều kiện lao động bình thường, còn mức lương của các lao động khác áp dụng theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng hoặc do hai bên thỏa thuận theo hợp đồng lao động. Hiện nay mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

4/ Tiền lương đối với lao động đã qua học nghề theo quy định tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 của Chính phủ thì đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 120/LĐTBXH-TL ngày 11/01/2006 và công văn số 190/LĐTBXH-TL ngày 17/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Phúc
- Lưu: VT, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản