124285

Công văn 793/TTg-QHQT về báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Tài trợ của Khoản \"Tài trợ Chính sách Phát triển lần thứ ba hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2\" vay vốn WB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

124285
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 793/TTg-QHQT về báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Tài trợ của Khoản \"Tài trợ Chính sách Phát triển lần thứ ba hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2\" vay vốn WB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 793/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 793/TTg-QHQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 793/TTg-QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Tài trợ của Khoản "Tài trợ Chính sách Phát triển lần thứ ba hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 88/TTr-NHNN ngày 21 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Khoản "Tài trợ Chính sách Phát triển lần thứ ba hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện có liên quan với đại diện của WB.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Tài chính:

- Làm chủ tài khoản ngoại tệ mở tại Ngân hàng Nhà nước để tiếp nhận vốn của Khoản Tài trợ;

- Tổ chức kiểm toán tài khoản này khi nhận được yêu cầu hợp lý của WB.

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan hữu quan đề xuất cơ chế sử dụng số tiền của Khoản Tài trợ.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước làm thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tiếp nhận vốn vay WB sau khi nhận được đề nghị của Bộ Tài chính. Sau đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mua lại số ngoại tệ đã rút và chuyển số tiền tương đương bằng VNĐ vào ngân sách nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH; KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản