145526

Công văn 791/DP-VX kiểm tra cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do Cục Y tế dự phòng ban hành

145526
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 791/DP-VX kiểm tra cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do Cục Y tế dự phòng ban hành

Số hiệu: 791/DP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng Người ký: Phan Trọng Lân
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 791/DP-VX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng
Người ký: Phan Trọng Lân
Ngày ban hành: 02/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 791/DP-VX
V/v kiểm tra các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian vừa qua tại nhiều địa phương trong cả nước đã có sự phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và quy mô của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ, đặc biệt là của khối y tế tư nhân. Việc hình thành và đa dạng hóa tiêm chủng dịch vụ đã tạo thêm cơ hội tiếp cận của cộng đồng đối với các loại vắc xin bảo vệ các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, việc theo dõi, quản lý các cơ sở có thực hiện tiêm chủng dịch vụ tại một số địa phương hiện nay còn chưa chặt chẽ.

Để tăng cường các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm, Cục Y tế dự phòng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở đủ điều kiện được phép sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế được tiêm chủng dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 của Bộ Y tế về quy định sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị; xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định nhưng vẫn thực hiện tiêm chủng dịch vụ.

2. Chỉ đạo các cơ sở y tế có hoạt động tiêm chủng dịch vụ thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêm chủng an toàn, giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 của Bộ Y tế và Thông tư số 21/2011/TT-BYT ngày 07/6/2011 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế.

Kính đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- CT. Nguyễn Văn Bình (để báo cáo);
- Viện VSDT/Pasteur (để phối hợp);
- Trung tâm YTDP tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Trọng Lân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản