9525

Công văn số 788/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng nguyên nhân sụt lở đất đá tại một số địa phương

9525
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 788/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng nguyên nhân sụt lở đất đá tại một số địa phương

Số hiệu: 788/BTNMT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 788/BTNMT-KHTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 788/BTNMT-KHTC
V/v khảo sát, đánh giá hiện trạng nguyên nhân sụt lở đất đá tại một số địa phương.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,
- Viện Nghiên cứu Địa chất Và Khoáng sản.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản đã kiểm tra thực tế và tổng hợp một số tài liệu có liên quan đến các hiện tượng sụt lở đất đã xảy ra gần đây tại tỉnh Quảng Trị, một số khu vực dọc đường Hồ Chí Minh và đường quốc lộ số 1.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 337/ĐCKS-ĐC ngày 27 tháng 02 năm 2006 và Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tại Công văn số 53/VĐCKS ngày 27 tháng 02 năm 2006; nhằm xác định rõ nguyên nhân sụt, trượt lở đất và khoanh định các khu vực có tiềm ẩn nguy cơ sụt lở đất trong thời gian tới để chính quyền địa phương các tỉnh có biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất cho cho nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tiếp tục khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định rõ nguyên nhân sụt lở đất, khoanh định các diện tích có nguy cơ sụt lở; đề xuất biện pháp phòng tránh nhằm ngăn chặn sự cố gây thiệt hại có thể xảy ra tại các vùng thuộc khu vực dọc quốc lộ số 9 và dọc sông Hiếu (đoạn từ xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đến ngã ba thị xã Đông Hà), tỉnh Quảng Trị, trong đó cần chú trọng tập trung vào khu vực thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền và các khu vực dân cư có liên quan.

2. Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, nguy cơ trượt lở đất có thể xảy ra đối với 13 đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh và 04 đoạn trên tuyến quốc lộ số 1 (có danh sách tại phụ lục kèm theo) và đề xuất biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của các vùng dân cư.

3. Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản cần chỉ đạo việc lựa chọn các phương pháp kỹ thuật, thiết bị phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên và có báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 3 năm 2006.

Kinh phí cho công tác nêu trên được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản lập dự toán và trình phê duyệt theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa;
- Vụ KHCN;
- Lưu VT, KHTC.LG12.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Hải Dũng

 

 

FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản