220834

Công văn 784/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

220834
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 784/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 784/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 784/VPCP-KTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/VPCP-KTTH
V/v thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở GDHH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 11405/BCT-TTTN ngày 11 tháng 12 năm 2013 về việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 657/BTC-CST ngày 14 tháng 01 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 261/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 01 năm 2014) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 86/NHNN-TT ngày 06 tháng 01 năm 2014), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 7214/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 9 năm 2012 về việc thực hiện Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và công văn số 3178/VPCP-KTN ngày 09 tháng 5 năm 2012 về việc tiếp tục thực hiện mô hình giao dịch tại Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột.

2. Giao Bộ Công Thương:

a) Nghiên cứu phân tích, đánh giá kỹ đặc điểm tình hình thị trường hàng hóa Việt Nam để xác định mục tiêu, định hướng cho sự phát triển của Sở Giao dịch hàng hóa cho phù hợp; những hạn chế bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, đề xuất hướng sửa đổi nếu cần thiết.

b) Làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết và các điều kiện cần có trong việc liên thông Sở Giao dịch hàng hóa trong nước với Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài và cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản