329722

Công văn 7715/BYT-TCDS năm 2016 dự kiến nội dung chi công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ năm 2017 do ngân sách địa phương đảm bảo của Bộ Y tế ban hành

329722
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 7715/BYT-TCDS năm 2016 dự kiến nội dung chi công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ năm 2017 do ngân sách địa phương đảm bảo của Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7715/BYT-TCDS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7715/BYT-TCDS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 25/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7715/BYT-TCDS
V/v dự kiến một số nội dung chi công tác DS-KHHGĐ từ năm 2017 do ngân sách địa phương đảm bảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương

Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 26/8/2016 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, tổng số vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương chi thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 là 8.913 tỷ đồng. Dự kiến vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương chi thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) khoảng 1.800 tỷ đồng, giảm 2.098 tỷ đồng bằng 46,2% vốn ngân sách trung ương chi thực hiện DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015.

Để cùng khắc phục khó khăn trên, Bộ Y tế dự kiến từ năm 2017 sẽ chuyển một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ do ngân sách trung ương chi về ngân sách địa phương đảm bảo: (1) Chi thù lao cộng tác viên DS-KHHGĐ ở các thôn, xóm, ấp, bản, làng, tổ dân phố và cụm dân cư; (2) Chi hỗ trợ công tác quản lý DS-KHHGĐ của Ban DS-KHHGĐ cấp xã; (3) Chi thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và xử lý tai biến theo chuyên môn y tế của người triệt sản, người được cấp miễn phí phương tiện tránh thai. Mức chi của từng nội dung trên không thấp hơn sổ kinh phí đã chi của năm 2015 và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.

Đề nghị Sở Y tế (Chi cục DS-KHHGĐ) chuẩn bị nội dung, và chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư và các Sở ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho các nội dung nêu vào kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2017 của địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản gửi về Bộ Y tế (Tổng cục DS- KHHGĐ) để giải quyết kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư, Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục DS-KHHGĐ t
nh/TP trực thuộc TW;
- Vụ Kế hoạch-Tài chính;
- T
ng cục DS-KHHGĐ (Lãnh đạo Tổng cục, các Vụ, đơn vị trực thuộc, KHTC-10b);
- Lưu: VT, TC
DS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản