6165

Công văn số 7710/BKH-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời áp dụng khung giá, định mức dự án quy hoạch

6165
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 7710/BKH-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời áp dụng khung giá, định mức dự án quy hoạch

Số hiệu: 7710/BKH-CLPT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Cao Viết Sinh
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7710/BKH-CLPT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Cao Viết Sinh
Ngày ban hành: 01/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7710/BKH-CLPT
V/v Trả lời áp dụng khung giá định mức dự án quy hoạch
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phúc đáp Công vãn số 4138/BTNMT-KHTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Quý Bộ về việc áp dụng khung giá. định mức các dự án quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin phép ban hành Nghị định về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và sẽ quy định rõ những ngành, lĩnh vực phải quy hoạch. Trong khi Nghị định chưa ban hành, trên tinh thần Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ngành, lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất như sau:

1. Dự án "Xây dựng chiến lược quốc gia về bảo vệ, phát triển và sử dụng hợp lý tài nguyên nước đến năm 2020" và quy hoạch phát triển công tác quản lý tài nguyên nước đến năm 2020" thuộc lĩnh vực sử dụng tổng hợp tài nguyên nước được xếp vào Mục 1.1.1 . Lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trong Khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tồng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ ban hành kèm theo Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH.

2. Các dự án quy hoạch còn lại (Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành quản lý bảo vệ môi trường đến năm 2020"; "Quy hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia đến năm 2020"; "Quy hoạch phát triển công tác đo đạc và bản đồ đến năm 2020" và quy hoạch tổng thể ngành quản lý đất đai đến năm 2020") thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng khung giá, định mức các dự án quy hoạch, gửi quý Bộ xem xét vận dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Các Vụ;TH; KHGDTN&MT:
- Lưu VT, Viên CLPT.

KT.BỘ TRƯỞNG 
Cao Viết Sinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản