236929

Công văn 7654/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng giàn khoan dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

236929
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 7654/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng giàn khoan dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7654/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7654/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7654/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT giàn khoan dầu khí

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam.
(Địa chỉ: Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM)

Trả lời công văn số 134/PVD-TC ngày 04/03/2014 của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với giàn khoan nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, khoản 10 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 11 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2014 của Bộ Tài chính; căn cứ khoản 17 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3514/BKHĐT-KTCN ngày 05/06/2014 thì giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI do Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam dự kiến nhập khẩu không thuộc loại trong nước đã sản xuất theo danh mục hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến thời điểm đầu Quý I năm 2015 (vì theo ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 3471/DKVN-KH ngày 28/05/2014 thì giàn khoan PV DRILLING VI là giàn khoan tự nâng được thiết kế theo tiêu chuẩn KFELS B Class-Mod V-Enhanced Big Foot, khai thác tại các vùng nước biển có độ sâu đến 122 m nước, chiều sâu khoan tối đa là 9.144m nước, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chưa sản xuất được loại giàn khoan tương tự tính đến thời điểm đầu Quý I năm 2015).

Do đó, nếu giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI được Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam nhập khẩu tại thời điểm đầu Quý I năm 2015 và chính sách tại thời điểm đó không có thay đổi so với hiện nay thì thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký Danh mục miễn thuế nhập khẩu và hồ sơ để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 101, Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản