458562

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

458562
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7424/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Minh Trung
Ngày ban hành: 23/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7424/TCHQ-KTSTQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Trần Minh Trung
Ngày ban hành: 23/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7424/TCHQ-KTSTQ
V/v điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu.
(Địa chỉ: Lô K4B khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Đường s 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/DNUT đề ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu (sau đây gọi là Công ty) v việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Tổng cục Hải quan đã cử đoàn công tác thực hiện kiểm tra đánh giá việc đáp ứng các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên tại trụ sở Công ty. Trên cơ sở kết quả đánh giá các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên, các thông tin đánh giá của các Cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục hải quan, của Cục Thuế địa phương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông lệ Quốc tế và pháp luật của Việt Nam, chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan áp dụng cho các doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật; có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, tài chính và một số tiêu chí khác.

Từ ngày 01/01/2018 đến nay, Công ty có nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, các hành vi vi phạm lặp lại nhiều lần, có tính chất hệ thống.

Đối chiếu với điều kiện quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính thì tại thời điểm hiện tại, Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục HQ TP.Hà Nội, H
i Phòng, HCM (để biết);
- Cục Thuế TP.H
Chí Minh (đ biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (5b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC
KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Minh Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản