458550

Công văn 7308/TCHQ-GSQL năm 2020 về triển khai thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên tại Cảng hàng không Thọ Xuân do Tổng cục Hải quan ban hành

458550
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 7308/TCHQ-GSQL năm 2020 về triển khai thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên tại Cảng hàng không Thọ Xuân do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7308/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7308/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7308/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên tại CHK Thọ Xuân

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 2007/HQTH-NV ngày 09/11/2020 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát hải quan tại Cảng hàng không Thọ Xuân - Thanh Hóa khi có các chuyến bay quốc tế không thường xuyên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Qua trao đổi với Cục Hàng không Việt Nam thì chuyến bay từ Nhật Bản nêu trên của hãng hàng không Vietjet lùi lại dự kiến vào ngày 20/11/2020 khi cảng hàng không Thọ Xuân đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch.

Khi Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Quốc Phòng cấp phép cho chuyến bay quốc tế tại cảng hàng không Thọ Xuân - Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan đồng ý chủ trương giao Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thành lập Tổ công tác như báo cáo tại công văn số 2007/HQTH-NV dẫn trên.

2. Đối với công tác chuẩn bị cho chuyến bay nhập cảnh, xuất cảnh:

a) Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải nhập cảnh xuất cảnh: Theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP thì thủ tục hải quan cho tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh phải khai báo làm thủ tục qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Để triển khai thủ tục hải quan cho tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng hàng không Thọ Xuân, giao Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để thực hiện kết nối Hệ thống Một cửa quốc gia, cấp tài khoản sử dụng và hướng dẫn về các thao tác xử lý trên Hệ thống.

b) Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, hành lý của người nhập cảnh, xuất cảnh: Tổng cục Hải quan nhất trí với phương án tạm sử dụng chung máy soi với an ninh hàng không, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cảng hàng không Thọ Xuân thực hiện việc kiểm tra hàng hóa, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản