Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 71/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Số hiệu: 71/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 71/BXD-KSTK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 12/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/BXD-KSTK
V/v : Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Văn bản số 1438/NHNN-QLĐTXD ngày 22/12/2005 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với công trình Nhà làm việc kiêm kho có quy mô cấp 2 (theo phân cấp công trình tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm lựa chọn được phương án kiến trúc tốt nhất để thiết kế xây dựng công trình.

Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng" đã nêu rõ các công trình phải được thi tuyển thiết kế kiến trúc, bao gồm:

- Trụ sở UBND từ cấp huyện trở lên.

- Công trình văn hóa, thể thao và các công trình công cộng khác có quy mô cấp I, cấp đặc biệt.

- Công trình xây dựng có kiến trúc đặc thù trong đô thị từ loại 2 trở lên như: Tượng đài, cầu, trung tâm phát thanh truyền hình, nhà ga đường sắt trung tâm, nhà ga hàng không quốc tế, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng quyết định đến cảnh quan kiến trúc đô thị, công trình là biểu tượng về truyền thống văn hóa và lịch sử của địa phương.

Theo nội dung Văn bản số 1438/NHNN-QLĐTXD ngày 22/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì công trình Nhà làm việc kiêm kho có quy mô cấp 2. Vì vậy, trường hợp công trình được xây dựng trong đô thị từ loại 2 trở lên và tại vị trí có ảnh hưởng quyết định đến cảnh quan kiến trúc đô thị thì phải tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc. Đối với các trường hợp khác không bắt buộc phải tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc, chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thiết kế lập một số phương án kiến trúc để lựa chọn phương án tốt nhất làm cơ sở thiết kế xây dựng công trình.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét điều kiện xây dựng cụ thể của công trình Nhà làm việc kiêm kho nêu trên để quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PC, KSTK.

K/TBỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản