9366

Công văn số 708/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về thuế giá trị gia tăng của sản phẩm quặng êmênhít

9366
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 708/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về thuế giá trị gia tăng của sản phẩm quặng êmênhít

Số hiệu: 708/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 708/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 24/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 708/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với sản phẩm quặng êmênhít

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 222/CT-THDT ngày 08/02/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của sản phẩm quặng êmênhít, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác bao gồm dầu thô, đá phiến,…, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3130/TCT-DNNN ngày 9/9/2005, công văn số 4699/TCT-DNNN ngày 26/12/2005 trả lời Cục thuế tỉnh Bình Định, trong đó nêu rõ: sản phẩm quặng êmênhít xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào

Tại công văn số 1571 TCT/DNK ngày 26/5/2005 của Tổng cục thuế có nêu: “Nếu là loại sản phẩm đã được chế biến từ quặng khai thác tự nhiên và/hoặc là loại quặng không có tên trong các loại quặng nêu tại Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì xác định là sản phẩm chịu thuế GTGT”. Mặt hàng quặng êmênhit xuất khẩu thuộc dtu quy định tại Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, công văn số 1571 TCT/DNK ngày 26/5/2005, công văn số 3130/TCT-DNNN ngày 9/9/2005, công văn số 4699/TCT-DNNN ngày 26/12/2005 của Tổng cục Thuế đều thống nhất khẳng định sản phẩm quặng êmênhít xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản