380753

Công văn 7065/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Protamin sulfat do Cục Quản lý Dược ban hành

380753
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 7065/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Protamin sulfat do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 7065/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 17/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 7065/QLD-KD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 17/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7065/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc Protamin sulfat

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty c phn xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco)
Địa ch: 181 Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh

Cục Qun lý Dược nhận được công văn số 0250/2018/YTC/XNK-VT đề ngày 29/3/2018 của Công ty vướng mắc về việc nhập khẩu thuốc Protamin sulfat đ cung ứng cho nhu cầu điều trị.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Ngày 21/3/2018, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 4830/QLD-KD gửi Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đề nghị hỗ trợ cho phép thông quan đối với mặt hàng thuốc Protamin sulfat và các mặt hàng khác đã được cấp giấy phép nhập khẩu theo hình thức đơn hàng nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt (theo quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế) mà không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình giấy ủy quyền hoặc giy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác của công ty cung cấp thuốc (không chỉ áp dụng đối với các giấy phép nhập khẩu số 15233/QLD-KD ngày 27/9/2017, 15234/QLD-KD ngày 27/9/2017, 16754/QLD-KD ngày 17/10/2017).

Ngày 22/3/2018 Tổng Cục Hải quan đã có công văn số 856/GSQL-GQ1 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đ hỗ trợ, tạo điều kiện thông quan các thuốc hiếm trên theo đề nghị của Cục Quản lý Dược.

Hiện tại, Protamin sulfat là một trong số những mặt hàng thuốc hiếm đang là nhu cầu cấp bách của nhiu bệnh viện trên cả nước. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty c phần xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco) hết sức khẩn trương nhập khẩu thuốc về trong thời gian sớm nhất có thể để kịp thời cung ứng cho các bệnh viện, đáp ứng nhu cầu điều trị của nhân dân.

Trường hợp có khó khăn vướng mc ảnh hưởng đến việc nhập khẩu, cung ứng thuc cho bệnh viện, đề nghị Công ty báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược đ Cục xem xét, giải quyết theo quy định.

Cc Qun lý Dược thông báo đ Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

- Tổng Cục Hải quan (để hỗ trợ doanh nghiệp);
- Lưu: VT, KD (B).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản