Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7027TC/TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2005 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải xăng dầuđường thủy Petrolimex

Trả lời công văn số 128/CV ngày 18/3/2005 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex về thuế suất thuế GTGT đối với cước phí làm bồn nổi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/ND-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì trường hợp lưu tàu làm bồn nổi là hoạt động cho thuê tài sản cố định, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, cụ thể là:
- Trường hợp lưu tàu làm bồn nổi trong thời hạn quy định của hợp đồng vận tải 01 ngày/hai dầu bến/tàu đối với hàng vận chuyển trong nước: 6 ngày/hai dầu bến/tàu đối với hàng vận chuyển đi Campuchia) để làm thủ tục bơm rót, hốt vét được tính thu theo giá cước vận tải áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
- Trường hợp lưu tàu làm bồn nổi khi quá thời hạn quy định trong hợp đồng vận tải hoặc trường hợp hoạt động lưu tàu làm bồn nổi để làm thủ tục bơm rót, hốt vét tính thu theo cước phí chờ đợi (kho nổi) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Khi xuất hóa đơn GTGT cho Tổng công ty. Công ty phải tách riêng cước phí vận tải (thuế suất 5%) và cước phí lưu tàu làm bồn mới (thuế suất 10%).
Nếu trước năm 2005 Công ty đã xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động lưu tàu làm bồn nổi theo thuế suất của hoạt động vận tải là 5% và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất 5% thì không đặt vấn đề truy thu, truy hoàn thuế.
Từ 1/1/2005 đề nghị Công ty thực hiện việc xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động lưu tàu làm bồn nổi theo nội dung trên.
Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Cục thuế TP Hà Nội
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
- Lưu: VP (HC,TH)
- TCT {VP (HC), DNNN)}

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng
Trương Chí Trung

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản