9372

Công văn số 695/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về hướng dẫn thực hiện thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân góp vốn sản xuất kinh doanh

9372
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 695/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về hướng dẫn thực hiện thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân góp vốn sản xuất kinh doanh

Số hiệu: 695/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 695/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 695/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế CQSD đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 234 CT/TTHT ngày 26/12/2005 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ hỏi về hướng dẫn thực hiện thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân góp vốn sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại Công văn số 332 TCT/TS ngày 13/2/2004 và Công văn số 4121 TCT/PCCS ngày 14/11/2005 của Tổng cục Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty TNHH phát sinh trước ngày 01/01/2004 phải kê khai, nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Công văn số 332 TCT/TS ngày 13/2/2004 của Tổng cục Thuế.

2- Tổ chức, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tham gia sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phát sinh từ ngày 01/1/2004 trở đi, được thực hiện như sau:

a- Đối với cá nhân và tổ chức không kinh doanh: Thực hiện nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

b- Đối với tổ chức kinh doanh: Thuộc diện không chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và cũng không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp Cục Thuế đã thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp góp vốn của tổ chức kinh doanh thì phải thực hiện hoàn trả cho đơn vị theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện Tổng cục Thuế tại TP.HCM;
- Ban TS-TK;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản