Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/KL-QLR
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng và Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội.

 

Trong thời gian vừa qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và sự chủ động, tích cực của các Bộ, ngành và chính quyền các cấp, một số biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và PCCCR đã được tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014 các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra rét đậm, rét hại làm thảm thực bì khô, nỏ, gia tăng vật liệu cháy, các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam bộ tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài, cháy rừng đã xảy ra ở nhiều địa phương, làm thiệt hại đến tài nguyên rừng. Trong năm 2014, cả nước đã xảy ra 419 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 1.722 ha rừng các loại; tăng 73% về số vụ và 83% về diện tích so với cùng kỳ năm 2013. Đặc biệt có nơi công chức kiểm lâm và người bảo vệ rừng hy sinh tính mạng khi tham gia chữa cháy rừng.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương Bắc bộ, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, trọng điểm là khu vực Tây Bắc bộ gồm các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; phía Đông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm tiếp tục tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện khẩn số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; văn bản số 8915/BNN-TCLN ngày 05/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng các cấp, ban hành quy chế hoạt động và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể với từng thành viên của Ban chỉ đạo để tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của thành viên trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở. Coi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo các cấp.

2. Rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2014 - 2015 của các cấp ngành và chủ rừng. Chú trọng việc thực tập phương án sát với tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy rừng, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân và người tham gia chữa cháy rừng.

3. Rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng theo hướng dẫn tại Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng của người dân; hướng dẫn nhân dân canh tác nương rẫy đúng quy hoạch, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác. Tăng cường Kiểm lâm về các địa bàn trọng điểm về cháy rừng để kịp thời tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy.

5. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; đề xuất khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức cho cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

7. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm và chủ rừng thường xuyên nắm diễn biến tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (địa chỉ Website: kiemlam.org.vn) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng - Cục Kiểm lâm (số điện thoại 098 666 8 333) để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. Tổ chức công tác ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô.

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, Cục Kiểm lâm.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian tới, đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh tổ chức thực hiện, báo cáo về Cục Kiểm lâm theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng, TCT. Hà Công Tuấn (B/c)
- PTCT. Nguyễn Bá Ngãi (B/c);
- Văn phòng BCĐNN;
- Lưu: VT, QLR.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đoàn Hoài Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản