9373

Công văn số 692/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc chứng từ hợp lệ trong thanh toán các khoản chi hộ

9373
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 692/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc chứng từ hợp lệ trong thanh toán các khoản chi hộ

Số hiệu: 692/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 692/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 692/TCT-ĐTNN
V/v: Lập chứng từ đối với các Khoản chi hộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty liên doanh SEGIS PISICO Việt Nam

 

Trả lời công văn số 61001/SP ngày 03/01/2006 của Công ty liên doanh (CTLD) Segis Pisico Việt Nam về việc chứng từ hợp lệ trong thanh toán các Khoản chi hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo hướng dẫn tại Điểm 3.16, Mục II, Phần B và Điểm 5.13 Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật chịu thuế suất thuế giá trị gia (GTGT) là 10%, doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền doanh nghiệp cho thuê nhận được bao gồm cả giá trị tiền thuê đất. Trường hợp doanh nghiệp cho thuê được Nhà nước giao đất hoặc cho thuế đất (để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để cho thuê trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế khác theo quy định của Chính phủ) thì doanh thu tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã trừ tiền sử dụng đất (hoặc tiền thuê đất) phải nộp Ngân sách Nhà nước.

2/ Căn cứ hướng dẫn tại Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải có đủ chứng từ hợp pháp và gắn liền với việc hình thành doanh thu, thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Vì vậy, chi phí về sử dụng hạ tầng và tiền thuê đất của bên Việt Nam trước ngày CTLD Segis Pisico Việt Nam được cấp Giấy phép thành lập số 356/GPĐT-KCN-ĐN (ngày 16/02/2005) và trước khi Hợp đồng liên doanh giữa các bên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì không phải là chi phí của CTLD Segis Pisico Việt Nam và không được hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ tính thuế TNDN của CTLD Segis Pisico Việt Nam.

3/ Chi phí do bên Việt Nam chi mua hộ vé máy bay cho Công ty liên doanh nếu có hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa Công ty liên doanh và bên Việt Nam, có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định, gắn với việc hình thành doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế TNDN thì sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý của CTLD Segis Pisico Việt Nam. Khi thanh toán các Khoản chi hộ, bên Việt Nam phải phát hành hóa đơn GTGT ghi phần giá trị và thuế GTGT đúng bằng giá trị và thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao cho bên Việt Nam (hóa đơn đầu vào), kèm theo bản photocopy của hóa đơn đầu vào này.

Các hóa đơn này là căn cứ để các bên hạch toán doanh thu, chi phí hợp lý, thuế GTGT đầu ra, đầu vào của từng bên.

Tổng cục Thuế trả lời để CTLD Segis Pisico Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản