9422

Công văn số 686/TĐKT của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ TĐKT

9422
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 686/TĐKT của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ TĐKT

Số hiệu: 686/TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước Người ký: Cao Kim Hường
Ngày ban hành: 13/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 686/TĐKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước
Người ký: Cao Kim Hường
Ngày ban hành: 13/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 686/TĐKT
V/v: Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ TĐKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2004 

 

Kính gửi:  Thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban của Đảng, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91

 

Luật Thi đua - Khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004.

Trong khi chờ Nghị định của Chính phủ hướng dẫn và quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Ban của Đảng, cơ quan trung ương của các đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng Công ty 91 thực hiện như sau:

1. Căn cứ vào Luật Thi đua - Khen thưởng đã được Quốc hội thông qua để tiến hành công tác thi đua và xem xét trình khen thưởng.

2. Một số vấn đề cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng trong Luật chỉ quy định nguyên tắc chung chưa có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ thì vận dụng theo Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về những nội dung không trái với Luật Thi đua - Khen thưởng.

Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện những vấn đề nêu trên để công tác thi đua và công tác khen thưởng tiến hành được thường xuyên và liên tục. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì xin báo cáo về Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước để Viện báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN THI ĐUA -
KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC 
Cao Kim Hường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản